ซีไอเอ็มบี ไทยและกลุ่มซีไอเอ็มบี กวาดรางวัล Best FX Counterparty ใน 3 ประเทศ จาก AsiaMoney Poll 2019


น.ส.ศรินทร สุรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ รองธุรกิจบริหารเงิน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ขึ้นรับรางวัล Best FX Counterparty in Thailand (Asian Banks) จาก AsiaMoney Poll 2019 พร้อมตัวแทนจากกลุ่มซีไอเอ็มบี ที่ได้รับรางวัล Best FX Counterparty in Malaysia (Asian Banks) และ Best FX Counterparty in Indonesia (Overall Market & Asian Banks) ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ทุ่มเทและมุ่งมั่นจะเป็น ธนาคารที่อยู่ในใจลูกค้าเมื่อนึกถึงบริการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยน (FX) และการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ธนาคารตอบทุกความต้องการของลูกค้าด้วยอัตราแลกเปลี่ยนที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถแข่งขันได้ ตลอดจนมีผลิตภัณฑ์ด้านการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่หลากหลาย มีกระบวนการชำระเงินที่เชื่อถือได้ นอกจากนี้ยังให้มุมมองสภาวะตลาด การให้ความรู้แก่ลูกค้าผ่านงานสัมมนาต่างๆ ทั้งยังเข้าร่วมโครงการบริหารความเสี่ยง FX ของ SMEs ที่มีธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้ประสานงาน เพื่อช่วยเหลือ SMEs ให้สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้ สนใจข้อมูลด้าน FX ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02 626 7777

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228