ซีไอเอ็มบี ไทย สร้างสังคมยั่งยืน ผุด โครงการ ‘CIMB THAI Go Green’ คัดแยกขยะ ลดละ เลิก ใช้ถุงพลาสติก


นายอดิศร เสริมชัยวงศ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย (ที่ 2 จากซ้าย) ร่วมกับนายอนันท์ โรหิตเสถียร หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตปทุมวัน นำทีมพนักงานธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย และบริษัทในเครือประกาศเจตนารมย์สร้างสังคมคัดแยกขยะ ลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติก ภายใต้โครงการ 'CIMB THAI Go Green' โดยเริ่มต้นจากหน่วยที่เล็กที่สุดคือตัวเราเอง และเริ่มจากสิ่งที่ทำได้ง่ายที่สุด จึงประกาศรับสมัครพนักงานผู้มีจิตใจอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงมาเป็นอาสาสมัคร ช่วยกันขับเคลื่อนพฤติกรรมพิทักษ์สิ่งแวดล้อมคนละไม้คนละมือ ทีละเล็กทีละน้อยจนเกิดพลังให้ทั้งองค์กรเป็นธนาคารที่ทำธุรกิจบนความยั่งยืน (sustainable banking) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์ที่ทั้งธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย และกลุ่มซีไอเอ็มบี ได้ทำมาอย่างต่อเนื่องและเดินหน้าผลักดันอย่างจริงจังในปีหน้า โดยกิจกรรมจัดขึ้น เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 62 ตรงกับวันสิ่งแวดล้อมไทย ซึ่งเกิดจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 253260842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228