• Chatchai

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ได้รับ 3 รางวัลตราสารหนี้ยอดเยี่ยมนายสุธีร์ โล้วโสภณกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจบริหารเงิน ธุรกิจขนาดใหญ่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย นำทีมงานรับ 3 รางวัล รางวัล Most Active Bank in Corporate Bond Secondary Market รางวัล Sales Staff of the Year และรางวัล Best Bond Dealer จากงานมอบรางวัลตราสารหนี้ยอดเยี่ยมแห่งปี 2562 (ThaiBMA Best Bond Awards 2019) จัดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย


โดยรางวัล Most Active Bank in Corporate Bond Secondary Market เป็นรางวัลที่มอบให้ธนาคารที่ส่งเสริมให้เกิดสภาพคล่องของหุ้นกู้ภาคเอกชนในตลาดรอง โดยมีมูลค่ารวมของการซื้อขายหุ้นกู้ภาคเอกชนมากที่สุดในปี 2562 รางวัล Best Bond Dealer รางวัลดีเด่นที่มอบให้สถาบันการเงินผู้ค้าตราสารหนี้ (Dealer) ซึ่งเป็นที่ยอมรับในความสามารถในการให้บริการคู่ค้าในตลาดรองที่ยอดเยี่ยม และรางวัล Sales Staff of the Year รางวัลยอดเยี่ยมสำหรับเจ้าหน้าที่การตลาดตราสารหนี้ซึ่งเป็นที่ยอมรับในความสามารถด้านการบริการลูกค้า และความมีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน ผู้ได้รับรางวัลคือ นางนิภาพร วัฒนมงคลสิริ ผู้อำนวยการ ทีมการตลาดตราสารเพื่อการลงทุน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย


"รางวัลที่เราได้รับ เป็นความภาคภูมิใจของธนาคารเล็กอย่างเรา ที่มุ่งมั่นทุ่มเททำงานกันมาตลอดเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดให้ลูกค้า วันนี้เราเป็น Best Bond Dealer และ Most Active Bank in Corporate Bond Secondary Market นอกจากนี้พนักงานของเรายังได้รับเสียงโหวตจากลูกค้าและผู้ร่วมตลาดให้เป็น Sales Staff of the Year อีกด้วย เรายังเป็นหนึ่งในผู้จัดจำหน่ายรายสำคัญในหุ้นกู้ตลาดแรก และเป็นธนาคารในลำดับต้นๆที่เริ่มเปิดให้บริการจองซื้อหุ้นกู้ตลาดแรกผ่านโทรศัพท์มือถือ เรายังคงมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆให้ดียิ่งขึ้นไปให้สมกับรางวัลแห่งความไว้วางใจในครั้งนี้" นายสุธีร์ กล่าว


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228