• WPT Team

ซีไอเอ็มบีแจกทุนเรียนฟรีแถมประสบการณ์สร้างเครือข่ายทั่วโลกรับสมัครวันนี้- 16 มิ.ย.64

กลับมาอีกครั้ง กับ CIMB ASEAN Scholarshipทุนการศึกษาที่เปิดกว้างให้ทุกสาขาวิชา ทั้งผู้ศึกษาต่อปริญญาตรี หรือปริญญาโท ทุนเต็มจำนวน ครอบคลุมค่าเล่าเรียนทั้งหมด พร้อมโอกาสพัฒนาทักษะรอบด้าน และสร้างเครือข่ายทั่วโลก เปิดรับสมัครวันนี้ -16 มิ.ย. 64


ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา อายุไม่เกิน 27 ปี ที่ต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท สมัครสอบชิงทุนการศึกษา ‘CIMB ASEAN Scholarship’ ทุนการศึกษาระดับอาเซียน ของกลุ่มซีไอเอ็มบี ที่จัดขึ้นทุกปีCIMB ASEAN Scholarship เป็นทุนการศึกษาเต็มจำนวนครอบคลุมค่าเล่าเรียนทั้งหมด ตลอดจนค่าครองชีพ ค่าประกัน และค่าธรรมเนียมต่างๆ พร้อมเปิดกว้างให้ผู้สมัครเลือกศึกษาต่อในสาขาวิชาใดก็ได้ ไม่จำกัด เพราะซีไอเอ็มบีสนับสนุนให้ทุกคนเดินตามความฝันและเลือกเรียนในสิ่งที่ตัวเองรัก

นอกจากสนับสนุนการเงิน CIMB ASEAN Scholarship สนับสนุนการพัฒนาทักษะส่วนบุคคลและพัฒนาวิชาชีพ จึงมีพี่เลี้ยงคอยแนะนำให้คำปรึกษาผู้รับทุนตลอดโปรแกรม และออกแบบระบบมาเพื่อสร้างคนรุ่นใหม่ให้เติบโตเป็นผู้นำที่สร้างความต่าง สร้างสังคมที่ดีขึ้น และสร้างประโยชน์ให้ผู้คน

ผู้รับทุนจะได้รับประสบการณ์ฝึกงานและโอกาสเริ่มต้นการทำงานกับกลุ่มซีไอเอ็มบี เป็นโอกาสที่ดีในการสร้างเครือข่ายกับเพื่อนร่วมงานจากทั่วโลก พูดคุยกับผู้นำระดับสูง และสัมผัสประสบการณ์จริงด้านวัฒนธรรมอาเซียนผ่านกิจกรรมระดับภูมิภาค


นางกนกไพ วงศ์สถิตย์พร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทรัพยากรบุคคล ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “กลุ่มซีไอเอ็มบีมอบทุน CIMB ASEAN Scholarship ต่อเนื่องมาหลายปี มีผู้ได้รับทุนหลากหลายสาขาวิชา นอกจากสาขาบัญชี สาขาเศรษฐศาสตร์ และสาขาการเงินแล้ว ยังมีสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ข้อมูล และสาขานวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล ด้วย เพราะ CIMB มุ่งมั่นที่จะสร้างผู้นำในการเปลี่ยนแปลงรุ่นต่อไป จึงมีเกณฑ์การคัดเลือกผู้ที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากคนที่สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้ดี มีผลงานทางวิชาการคู่ขนานไปกับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนอกหลักสูตร มีความเป็นผู้นำ สามารถทำงานเป็นทีม มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา และกุญแจสำคัญคือการมีทักษะในการสื่อสารความคิดของคุณออกมาได้”


คุณสมบัติผู้สมัคร

- อายุไม่เกิน 27 ปี

- กำลังจะเข้าศึกษาปริญญาตรี หรือปริญญาโท (รวมถึงผู้สมัครที่เหลืออย่างน้อย 1 ปีการศึกษา)

- ไม่ได้รับทุนการศึกษาหรือทุนอื่นใดโดยมีข้อผูกพันตามสัญญาในส่วนของผู้สมัคร

- สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 685 6619

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228