• WPT Team

ซีไอเอ็มบี ไทย คว้า 5 รางวัลจากงาน ThaiBMA Best Bond Award 2021

เพา จาตกานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจบริหารเงิน ธุรกิจขนาดใหญ่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย พร้อมทีมงานธุรกิจบริหารเงิน (Treasury) ภาคภูมิใจกับ 5 รางวัลจากงาน 'รางวัลตราสารหนี้ยอดเยี่ยมแห่งปี 2564’ หรือ 'ThaiBMA Best Bond Award 2021’ ที่จัดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ได้แก่ รางวัล THOR Pioneer (BOT Awards) รางวัล Best Bond Dealer รางวัล Most Active Bank in Corporate Bond Secondary Market รางวัล Best Secondary Market Contributor (MOF Awards) และ รางวัล Sales Staff of the Year โดยเฉพาะอย่างยิ่งปีนี้ กับรางวัล THOR Pioneerเป็นรางวัลใหม่ของวงการ ที่ธนาคารได้รับจากธนาคารแห่งประเทศไทยในการเป็นสถาบันการเงินผู้ริเริ่ม นำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่อ้างอิง THOR รางวัลนี้สร้างกำลังใจให้ทีมทำงาน ปลุกพลังที่จะเดินหน้าพัฒนาตลาดการเงินกันเต็มที่ต่อไป

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228