• WPT Team

หุ้นกู้ทรู คอร์ปอเรชั่น จองซื้อผ่านแอปได้แค่ดาวน์โหลด CIMB THAI Digital Banking สะดวกสบาย ง่าย จบในแอปเดียว

นักลงทุนทั่วไปเตรียมตัวให้พร้อม เปิดขาย วันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2564 มีหุ้นกู้ให้เลือกลงทุน 4 ชุด ดอกเบี้ยคงที่ระหว่าง 3.30-4.50% ต่อปีธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เป็นหนึ่งในธนาคาร ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น หรือ TRUE ครั้งที่ 1/2564 โดยเตรียมความพร้อมให้ลูกค้าที่สนใจสามารถจองซื้อหุ้นกู้ได้ผ่านช่องทางแอปพลิเคชั่นCIMB THAI Digital Banking และจองซื้อได้ผ่านธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ทุกสาขา ภายในวันและเวลาทำการของธนาคาร ระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2564หุ้นกู้ TRUE ครั้งที่ 1/2564 เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยบริษัทฯและหุ้นกู้ของบริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ BBB+ แนวโน้มอันดับเครดิต "คงที่" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 เตรียมเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) เสนอขายจำนวน 4 ชุด หุ้นกู้ทุกชุด จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท


1. หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.30% ต่อปี


2. หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.85% ต่อปี


3. หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 4 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.20% ต่อปี


4. หุ้นกู้ชุดที่ 4 อายุ 5 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.50% ต่อปี


ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ และร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th หรือ สอบถามรายละเอียดที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 4 แห่ง หนึ่งในนั้นคือ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย โทร 02 626 7777 www.cimbthai.com


สำหรับผู้ที่ต้องการความสะดวกสบาย จองซื้อหุ้นกู้จากที่บ้าน หรือที่ไหนๆ ก็ได้ ผ่านมือถือ ขั้นตอนการจองซื้อไม่ซับซ้อน เพียงเปิดบัญชีเงินฝาก หรือมีบัญชีอะไรก็ได้ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย แล้วดาวน์โหลดแอป CIMB THAI Digital Banking มาไว้ในมือถือ เข้าไปที่เมนูหุ้นกู้ จะพบรายชื่อหุ้นกู้ที่เสนอขายในช่วงเวลานั้น ลูกค้าสามารถศึกษารายละเอียดและอ่านหนังสือชี้ชวนของหุ้นกู้แต่ละบริษัทก่อน และเมื่อตัดสินใจลงทุน สามารถกดจองซื้อ ทำการยืนยัน และชำระเงินผ่านแอปได้ทันที ไม่มีค่าธรรมเนียมในการจองซื้อสะดวกสบายครบจบในแอปเดียว


ทั้งนี้ นักลงทุนต้องมีเงินในบัญชีที่เคลื่อนไหว และมียอดเงินเพียงพอสำหรับชำระหุ้นกู้ ซึ่งในช่วงต้น ธนาคารได้กำหนดยอดจองซื้อหุ้นกู้ผ่านแอป ให้ลงทุนได้สูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อวัน

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228