• WPT Team

ไฟฟ้าสำรองยังล้นประเทศ ทิศทางอุตสาหกรรมไฟฟ้าไทยจะไปทางไหน !

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชี้แม้การใช้ไฟฟ้าปีนี้ จะโต 2 – 3% แต่ไฟฟ้าสำรองยังล้นประเทศ


เรื่องโดย ...นายโอภาส ใจเครือคำ สำนักวิจัย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทยKey Highlight

- การผลิตไฟฟ้า และการบริโภคไฟฟ้าปี 2564 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 2 – 3% ตามการฟื้นตัวของภาคการผลิตในประเทศ

- กำลังผลิตไฟฟ้าสำรอง (Reserve Margin) ในช่วง 3 - 4 ปีข้างหน้ายังสูง ประมาณ 35% เกินกว่ามาตรฐานสากลที่กำหนดไว้ที่ประมาณ 15%

- ภาครัฐจะประกาศรับซื้อไฟฟ้าในประเทศลดลง จากไฟฟ้าสำรองล้นประเทศ ยกเว้นโรงไฟฟ้าที่จำเป็น หรือกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และมีต้นทุนที่ถูก เช่น โรงไฟฟ้าชุมชน โรงไฟฟ้าขยะ โซลาร์รูฟท็อป และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำ เป็นต้น

- ผู้ประกอบการมีแนวโน้มหันไปลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าต่างประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะในอาเซียน

- แผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 - 2580 (PDP 2018) จะมีการปรับปรุงใหม่ในปีนี้ เพราะแผน PDP 2018 ไม่รวมผลกระทบจาก COVID-19 แต่ยังคงเน้นพลังงานหมุนเวียน (Renewable energy)

- โรงไฟฟ้าชุมชน 150 เมกะวัตต์ ที่ประกาศรับซื้อไฟฟ้าภายในปีนี้ จะมีการแข่งขันรุนแรง และมีความเสี่ยงสูงที่จะขาดแคลนวัตถุดิบ หรือราคาวัตถุดิบสูงขึ้นในอนาคต
ความเห็นจากสำนักวิจัย

กำลังผลิตไฟฟ้าสำรองที่สูงในช่วง 3 – 4 ปีข้างหน้า จะกดดันให้ภาครัฐประกาศรับซื้อไฟฟ้าในประเทศลดลง ยกเว้นโรงไฟฟ้าที่จำเป็น หรือกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก เช่น โรงไฟฟ้าชุมชน และโรงไฟฟ้าขยะ เป็นต้น ทำให้ผู้ผลิตไฟฟ้าในประเทศหลายรายขยายการลงทุนไปต่างประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะในอาเซียนที่มีความต้องการไฟฟ้าสูง ส่วนการประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนจะเกิดขึ้นเร็วๆ นี้ จะมีการแข่งขันที่รุนแรง โดยผู้ประกอบการรายใหญ่ค่อนข้างได้เปรียบ เนื่องจากเป็นการแข่งขันในรูปแบบ Competitive Bidding ในการเสนอส่วนลดค่าการลงทุนโรงไฟฟ้า และผู้ประกอบการรายใหญ่มีต้นทุนทางการเงินต่ำ จึงสามารถเสนอส่วนลดได้มากกว่า อย่างไรก็ตามโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนที่กำลังเกิดขึ้นจะมีความเสี่ยงสูงจากการขาดแคลนวัตถุดิบ หรือราคาวัตถุดิบสูงขึ้นในอนาคต แม้ได้ทำ Contract farming กับเกษตรกร (รับซื้อจากวิสาหกิจชุมชนร้อยละ 80 และให้จัดหาเองได้อีกร้อยละ 20) ก็ตาม เนื่องจากเป็นสินค้าเกษตรซึ่งผลผลิตไม่มีความแน่นอน และเกษตรกรจะให้ความสำคัญกับราคาสินค้าเป็นหลัก เช่นเดียวกับสถานการณ์ในช่วงที่ผ่านมาที่ผลผลิตทางการเกษตรลดลง โดยเฉพาะอ้อย ทำให้โรงไฟฟ้าชีวมวลต้องหันไปซื้อเชื้อเพลิงชีวมวลอื่นทดแทน และส่งผลให้ราคาเชื้อเพลิงปรับตัวสูงขึ้น เป็นต้นปัจจัยเฝ้าระวัง

• การรับซื้อไฟฟ้าในประเทศมีการแข่งขันรุนแรง

• การระบาด COVID-19 ระลอกใหม่ กระทบต่อการใช้ไฟฟ้าในประเทศ

• ราคาเชื้อเพลิงชีวมวลมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

• กฎ ระเบียบ และข้อจำกัด ของการรับซื้อไฟฟ้าในประเทศต่างๆ

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228