• WPT Team

ซีไอเอ็มบี ไทยแต่งตั้ง บุปผา ไชยพิณ นั่งแท่น เอ็มดี "เวิลด์ลีส"


ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ประกาศแต่งตั้ง นางสาวบุปผา ไชยพิณ ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท เวิลด์ลีส จำกัด บริษัทให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ในเครือธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด(มหาชน) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป


น.ส.บุปผา ไชยพิณ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพและมีประสบการณ์ในการทำงานด้านกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์และการตลาด ในสถาบันการเงินชั้นนำ รวมทั้งประสบการณ์ในธุรกิจประกันภัยและธุรกิจเช่าซื้อ มากกว่า 17 ปี


บุปผา ไชยพิณ

ทั้งนี้ น.ส.บุปผา ไชยพิณ ได้ร่วมงานกับบริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จำกัด มาเป็นระยะเวลา 6 ปี ซึ่งเริ่มปี 2558 ในตำแหน่งผู้อำนวยการ กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์และบริหารการตลาด จนกระทั่งได้รับตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารกลยุทธ์กรและเทคโนโลยี ซึ่งทำให้บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีจนเกิดความแข็งแรง เพื่อรองรับธุรกิจที่มุ่งเน้นทางด้านดิจิทัล ตลอดจนเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการ Fast Forward ของธนาคาร ท่ามกลางสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจที่ท้าทายและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จนเป็นเกิดความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและได้รับการยอมรับจากคู่ค้าและลูกค้าของบริษัทฯ

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228