• WPT Team

ซีไอเอ็มบี ไทยแต่งตั้ง"สุวดิศ ดิสถาพร" ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติการสินเชื่อรายย่อยธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ประกาศแต่งตั้ง นายสุวดิศ ดิสถาพร ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติการสินเชื่อรายย่อย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด(มหาชน) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2564 เป็นต้นไป


นายสุวดิศ ดิสถาพร มีประสบการณ์การทำงานในสถาบันการเงินชั้นนำทั้งไทยและต่างชาติมากกว่า 30 ปี มีความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารสินเชื่อและการติดตามหนี้ โดยเคยร่วมงานกับธนาคารไทยพาณิชย์, บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ธนชาต, บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ธนพล, GE Capital (Thailand), ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด, Citibank N.A. และก่อนร่วมงานกับธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย ได้ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยพาณิชย์พลัส จำกัด“ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้ามาร่วมงานกับธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มซีไอเอ็มบี กลุ่มการเงินชั้นนำของภูมิภาคอาเซียน งานที่ได้รับมอบหมายจากธนาคารในการบริหารสินเชื่อและการดูแลช่วยเหลือลูกค้านั้น มีความสำคัญอย่างมาก โดยเฉพาะในภาวะสถานการณ์ปัจจุบัน ผมมีความเชื่อมั่นว่าด้วยศักยภาพของธนาคารซีไอเอ็มบีไทย และความมุ่งมั่น ร่วมมือร่วมใจของพนักงานทุกคน จะทำให้เราเป็นส่วนสำคัญในการช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยไปสู่อนาคตที่มีความมั่นคงต่อไป” นายสุวดิศ กล่าว


นายสุวดิศ ดิสถาพร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228