• WPT Team

สินเชื่อรีไฟแนนซ์ บ้านแลกเงิน ดอกเบี้ย 3 ปีแรก 4.44%


ร้อนแรงที่สุดในตลาดตอนนี้ สินเชื่อรีไฟแนนซ์ บ้านแลกเงิน ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 4.44%

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เสนอโปรแกรม “สินเชื่อรีไฟแนนซ์ บ้านแลกเงิน” อัตราดอกเบี้ยร้อนแรงที่สุดในตลาดตอนนี้ ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 4.44% สำหรับผู้ที่กำลังใช้สินเชื่ออเนกประสงค์ที่ใช้บ้านปลอดภาระเป็นหลักประกัน ที่ปัจจุบันดอกเบี้ยในตลาดอยู่ที่ 7-8% ต่อปี ด้วยการมารีไฟแนนซ์กับธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เพื่อรับดอกเบี้ยต่ำ ลดภาระผ่อนเงินก้อนเดิมให้เบาลงนอกจากนี้ ลูกค้าที่ยังไม่เคยใช้สินเชื่อประเภทนี้ สามารถมาเริ่มต้นใช้สินเชื่ออเนกประสงค์ที่มีบ้านปลอดภาระเป็นหลักประกัน ด้วยดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี ที่ 4.44% เช่นกัน เพราะธนาคารมีความมุ่งมั่นในการช่วยลูกค้าบริหารจัดการเงินในกระเป๋าอย่างชาญฉลาดและคุ้มค่าที่สุด


“สินเชื่อรีไฟแนนซ์ บ้านแลกเงิน” สำหรับพนักงานประจำ หรือเจ้าของกิจการ รายได้ 50,000 บาทขึ้นไป สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 626 7777

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228