• WPT Team

CIMBT เปิดแผนปี 63 รื้อโครงสร้างใหม่

CIMBT ตั้งเป้า 63 ลดสาขา 19 แห่ง เหลือ 50 แห่ง ดันคนใช้โมบาย แบงกิ้ง 5 แสนราย จากปัจจุบัน 5 หมมื่นราย


อดิศร เสริมชัยวงศ์

นายอดิศร เสริมชัยวงศ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารซีไอเอ็มบีไทยหรือ CIMBT เปิดเผยว่าในปี 2563 ธนาคารยังแผนที่จะปรับลดสาขาลงอีก 19 แห่งให้เหลือ 50 แห่ง จากปัจจุบันที่มีอยู่ 69 สาขาเพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ใช้บริการที่สาขาน้อยลงและเป็นกลยุทธ์ที่จะนำซีไอเอ็มบี ไทย เข้าสู่ Digital Platform มากขึ้นโดยจะขยายฐานลูกค้าโมบาย แบงกิ้ง จากปัจจุบันที่มีอยู่ประมาณ 5 หมื่นรายให้เพิ่มเป็น 5 แสนรายหรือครอบคลุมฐานลูกค้าเกือบทั้งหมดของธนาคารที่มีอยู่ 5-6 แสนราย


นอกจากนี้ยังมีแผนจะดึงลูกค้าสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันเข้าสู่ Digital Platform ให้มากขึ้นจากปัจจุบันอยู่ที่ 10% ให้เพิ่มเป็น 40% เพื่อขยายสินเชื่อในกลุ่มนี้เพิ่ม


“ในปีหน้าเราจะผสานจุดแข็งด้านAsean จึงเกิดเป็นยุทธศาสตร์ของธนาคารที่เรียกว่า'A Purely Digital Bank With ASEAN Reach' โดยนอกจากจะผ่านกระบวนการDisruption จากDigital Platform แล้วยังยึดความต้องการลูกค้าเป็นต้วตั้งมากขึ้น” นายอดิศรกล่าว


อย่างไรก็ตามในปี 2563 ธนาคารตั้งเป้าปล่อยสินเชื่อรวมเติบโต 10% ใกล้เคียงกับปีนี้ซึ่งเป็นตามการขยายตัวของสินเชื่อรายย่อยและรายใหญ่เป็นสำคัญโดยในปี 2562 ประมาณการณ์ว่าจะมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักภาษีประมาณ 1,842 ล้านบาทเติบโตจากปีก่อนหน้า 619% และในปี 2563 ตั้งเป้าเติบโตที่ 20%


ส่วนรายได้จากการดำเนินงานในปี 2563 คาดว่าจะทำได้ 13,983 ล้านบาทเติบโต 8% เมื่อเทียบกับปีนี้อยู่ที่ประมาณ 12,894 ล้านบาทซึ่งเป็นผลมาจากการเติบโตของสินเชื่อเพื่อการบริโภคที่หันมาจับกลุ่มลูกค้รายเล็กๆมากขึ้นและทำการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเพื่อเข้าถึงความต้องการและขยายสินเชื่อได้มากขึ้น