• noptanitc

คิดถึง"Circuit Breaker"

COVID19 ลุกลามทุบหุ้นแดงเถือกทั้งโลก...ยินเสียงเพลงแว่วมา" ลึกให้สุดใจ "

หุ้นดิ่งแรง หุ้นไทยปิด 1366.09จุดลดลง 72.69 จุดหรือเกิน5% มูลค่าซื้อขาย เฉียดแสนล้าน

นับรวม 2 วัน 24และ26ก.พ. ถือว่าเป็นวิกฤต ดัชนีลงลึกมาก รวมกัน 131.69 จุด ลดลง 5.05% !!!

จาก 21 ก.พ. 2563 ดัชนณสิ้นวันปิดที่ 1495.09 จุด อุแม่เจ้า เพียงแค่ระยะเวลาไม่ข้ามสัปดาห์ หุ้นไทยร่วมลงไป 8.60%

วันนี้ลงหนัก 72 จุดกว่า หนักรอบ 14ปี

ถามหน่วยงานกับกับดูแลจะทำอะไรได้ไหม


คำตอบ ... เข้าใจมันเป็นภาวะแพนิก ทุกคนไม่นิ่งนอนใจ ..เมื่อดัชนีดิ่งแรง 3% , 5% ก็จะมีการรายงานทั้งกระทรวงการคลัง รายการ กลต ธปท เป็นระยะ

กันอยู่แล้ว ... ถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น


รายงานข้อมูลอะไร .. ก็ทั้งหมดที่เกิดขึ้น ใครซื้อ ใครขายกลุ่มไหน ยังไง ... เพราะครั้งนี้ยอมรับว่า เป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ “Global Event” ดังที่ ดร ภากร บอกไว้


ลองมาดูตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีเครื่องมืออะไร ใช้ดูการซื้อขาย


คำตอบ คือ การหยุดการซื้อขายเป็นการชั่วคราวกรณี Circuit Breaker

กรณีที่สภาวะการซื้อขายมีความผันผวนรุนแรง ราคาหลักทรัพย์โดยรวมเปลี่ยนแปลงลดลงมาก เพื่อให้นักลงทุนมีเวลาในการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารที่มีผลกระทบต่อการลงทุนอย่างครบถ้วน ตลาดหลักทรัพย์จะหยุดทำการซื้อขายโดยอัตโนมัติเป็นการชั่วคราว ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ :


ครั้งที่ 1 เมื่อ SET Index เปลี่ยนแปลงลดลงถึง 10% ของค่าดัชนีปิดในวันทำการก่อนหน้าตลาดหลักทรัพย์ จะพักการซื้อขายหลักทรัพย์ ทั้งหมดเป็นเวลา 30 นาที และ

ครั้งที่ 2 เมื่อ SET Index เปลี่ยนแปลงลดลงถึง 20% (ลดลงอีก 10%) ของค่าดัชนีปิดใน วันทำการก่อนหน้าตลาดหลักทรัพย์จะพักการซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งหมดเป็นเวลา 1 ชั่วโมง

และหลังจากการทำงานครั้งที่ 2 ของ Circuit Breaker แล้วตลาดหลักทรัพย์จะเปิดให้ทำการซื้อขายต่อไป จนถึงเวลาปิดทำการตามปกติโดยไม่มีการหยุดพักการซื้อขายอีก


หากระยะเวลาในรอบการซื้อขายที่ Circuit Breaker ทำงานนั้นเหลือไม่ถึง 30 นาที หรือ 1 ชั่วโมง ก็ให้หยุดพัก การซื้อขายเพียงระยะเวลาที่เหลือในรอบการซื้อขายนั้นแล้วเปิดให้ซื้อขายหลักทรัพย์ได้ตามปกติในรอบ การซื้อขายถัดไป


ทั้งนี้ อาจมีบางช่วงเวลาที่หลักทรัพย์ที่มีสินทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศ (Cross-border Products) อาจเปิดซื้อขายไม่ตรงกันกับหลักทรัพย์อื่นๆ เนื่องจากไม่มีช่วงเวลาพักการซื้อขายระหว่างวัน (Non intermission)

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228