• WPT Team

ช.การช่าง ร่วมสนับสนุนจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2563


พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ เป็นผู้แทนพระองค์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวิศวกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2563 (National Engineering 2020) จัดโดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ในการนี้ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) นำโดยนายวัชระ แสงหัตถวัฒนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวิศวกรรม บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนรับโล่ที่ระลึก ณ อาคาร อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี เมื่อเร็ว ๆ นี้