• noptanitc

รัฐใช้เงินเท่าไรแล้วเยียวยาโควิด19??

ผ่านมา1เดือนเต็มๆกับมาตรการ " Lockdown" เพื่อชะลอการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า หรือ COVID19 มาถึงตอนนี้ ต้องบอกว่า ประเทศไทย คนไทยร่วมมือ ร่วมใจ กันอยู่บ้านเพื่อหยุดเชื้อ ผลของการร่วมใจทำให้ อัตราการติดเชื่อ ของประเทศไทยลดลง ต่อเนื่อง เหลือเลขหลักเดียว ทำให้ " อุ่นใจ " แต่ก็ยังต้องบอกว่านิ่งนอนใจและไว้ใจยังไม่ได้ ดังนั้น รัฐบาลจึงต้องต่อ " Lockdown" อีก 1เดือน แต่ก็เริ่มปลดล็อคในบางธุรกิจที่จำเป็นบ้างแล้วคราวนี้มาดูกันว่า มาตรการที่รัฐบาลไทยออกมาดูแลและเยียวยาผลกระทบจากโควิด 19 ต่อประชาชนอย่างไรบ้างแล้ว • เยียวยาประชาชนอาชีพอิสระลูกจ้าง 16 ล้านราย 5,000 บาท ตั้งแต่ มี.ค. -มิ.ย. วงเงินรวม 2.4 แสนล้านบาท • เยียวยาเกษตรกร 10 ล้านราย รายละ 5,000 บาท ระยะ 3 เดือน (พฤษภาคม -กรกฎาคม) วงเงิน 1.5 แสนล้านบาท • ช่วยเหลือคนพิการ 2 ล้านราย 1,000 บาท วงเงิน 2 พันล้านบาท โดยแหล่งที่มาของเงินที่รัฐจะนำมาใช้ประกอบด้วย • งบกลางในส่วนของสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉิน ในงบประมาณปี 2563 : รัฐเตรียมไว้ 4.5 หมื่นล้านบาท ล่าสุด รัฐเบิกจ่ายเงินไปแล้วในส่วนมาตรการอัดฉีดเงินให้ประชาชน 5 พันบาท/คน ในเดือน เม.ย. วงเงินรวมราว 3.8 หมื่นล้านบาท • งบจากการตัดงบของแต่ละกระทรวง 10% วงเงินราว 1 แสนล้านบาท • พรก.กู้เงินกระทรวงการคลัง วงเงินที่รัฐบาลวางแผนไว้คือ 5.55 แสนล้านบาท หากอ้างอิง สบน. เผยว่า อยุ่ในช่วงพิจารณา ทำแผน คาดจะกู้ในปีงบประมาณ 2563 (สิ้นสุด ก.ย. 2563) แหล่งที่มาเงินกู้ 1 ล้านล้านบาท จะมาจากในประเทศไม่ต่ำกว่า 80% เช่น กู้จากธนาคารพาณิชย์ในประเทศโดยออกตั่วสัญญาใช้เงิน (P/N) หรือออกตราสารหนี้อื่น เช่น ตั๋วเงินคลัง (T-Bill), พันธบัตร เป็นต้น หรืออีกทางหนึ่งคือ กู้ต่างประเทศสัดส่วน 20% เช่น ธนาคารโลก หรือธนาคารพัฒนาเอเซีย (ADB) ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างพิจารณา ผลของการดำเนินมาตรการของรัฐบาลนั้นทำให้คาดว่า : แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2563 เศรษฐกิจอยู่ในภาวะถดถอย Recession ประเมิน GDP ทั้งปี 2563 ติดลบจะติดลบแค่ไหรรอฟังการประกาศ GDP 1Q63 จากสภาพัฒน์ฯ วันที่ 18 พ.ค. นี้

" เชื่อว่าเม็ดเงินที่เข้ามาจะช่วยพยุงเศรษฐกิจตั้งแต่งวด 2Q63 คาดจะเป็นงวดที่ GDP จะติดลบมากที่สุด และน่าจะเป็น Bottom ของปี และคาดจะกลับค่อยๆดีขึ้นในงวดไตรมาส 3 เป็นต้นไป "

  • Facebook

+66847000180

©2019-2020 by Wealth Plus Today.