• noptanitc

ซี.พี.กัมพูชา รวมพลัง "ปลูกป่าปลูกอนาคต" เพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชนนายวิทยา เกรียงไกรวิทย์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส พร้อมด้วย นายดำเนิน เล่งระบำ รองกรรมการผู้จัดการธุรกิจสุกร นำผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ซี.พี.กัมพูชา จำกัด จำนวน 150 คน ร่วมโครงการ "ปลูกป่า ปลูกอนาคต" ปลูกต้นไม้ จำนวน 600 ต้น เพื่อร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่สำนักงานธุรกิจสุกร ตลอดจนชุมชนรอบข้าง ตามนโยบายของบริษัทสู่ความยั่งยืน ณ จังหวัดกำปงสะปือ ประเทศกัมพูชา

  • Facebook

+66847000180

©2019-2020 by Wealth Plus Today.