ซี.พี. เวียดนาม ส่งมอบอาหารปลอดภัย เพื่อบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่เวียดนาม สู้ภัยโควิด-19


นายอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ (กลาง) รับมอบผลิตภัณฑ์อาหาร ซีพี สด สะอาด ปลอดภัย จากบริษัท ซี.พีเวียดนาม คอร์ปอเรชั่น หรือ ซี.พีเวียดนาม เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในมาตรการกักกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในประเทศเวียดนาม พร้อมทั้งรับมอบหน้ากากอนามัย Face Shield เพื่อส่งต่อให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกให้คนไทยที่เดินทางกลับประเทศไทย ณ สนามบินโฮจิมินห์ โดยมี นายชิโนรส เบญจชวกุล รองกรรมการผู้จัดการ ด้านทรัพยากรบุคคล (ซ้าย) พร้อมด้วยนายแวฮาซัน แวหะยี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ขวา) เป็นตัวแทนมอบ


ขณะที่ นายสาวิตร แก้วคา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจโรงงานแปรรูปปลาเบ๊นแจ นำพนักงาน ซี.พีเวียดนาม มอบผลิตภัณฑ์อาหาร ซีพี ได้แก่ลูกชิ้นปลาและไข่ไก่ 3,500 ฟอง มอบให้แก่ คณะแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ที่ดูแลผู้ป่วย ณ โรงเรียนทหารย่องโตรม จ.เบ๊นแจประเทศเวียดนาม