ซีพี เฟรชมาร์ท 100 สาขาทั่วกรุง แจกต้นไม้ ชวนคนเมือง ร่วมโครงการ "ปลูกเพื่อป(ล)อด ล้านต้น ลด PM2.5"ร้านซีพี เฟรชมาร์ท 100 สาขาทั่วกรุงเทพมหานคร (กทม.) แจกต้นไม้ให้กับประชาชนและลูกค้านำกลับไปปลูกเพื่อช่วยกันลดฝุ่นละออง โดยมีประชาชนในกทม. มาลงทะเบียนรับต้นไม้กันอย่างคึกคัก ตั้งเป้าแจก 100,000 ต้นภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นี้ ซีพีเอฟเตรียมอีก 30,000 ต้น แจกให้คนย่านสีลม และขยายผลปลูก 120,000 ต้น ปรับภูมิทัศน์ถนนสีลม เป็น Green City


ตามที่บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร หรือ ซีพีเอฟ ร่วมสนับสนุนต้นไม้ 250,000 ต้น ในโครงการ ปลูกเพื่อป(ล)อด ล้านต้น ลด PM 2.5” ภายใต้โครงการ Green City by MOAC จัดโดย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับภาครัฐ กรุงเทพมหานคร สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมให้คนกรุงเทพฯช่วยกันปลูกต้นไม้จำนวน 1 ล้านต้น ช่วยดูดซับฝุ่นและแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งนี้ ต้นไม้จำนวน 250,000 ต้น ซีพีเอฟ ได้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน แจกจ่ายให้ประชาชนหรือลูกค้าผ่านทางร้านซีพี เฟรชมาร์ท 100 สาขาทั่วกรุงเทพฯ รวม 100,000 ต้น โดยประชาชนได้เข้ามารับต้นไม้คนละ 5 ต้น ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งซีพี เฟรชมาร์ท อำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถลงทะเบียน ผ่านการสแกน QR Code ได้ที่ร้านจนถึงวันศุกร์ 14 ก.พ. 2563 นี้


ส่วนที่ 2 บริษัทฯ เตรียมนำต้นกล้าประมาณ 30,000 ต้นแจกให้กับคนที่อาศัยหรือทำงานในย่านสีลม ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของซีพีเอฟ เพื่อรณรงค์ให้ชาวสีลมได้นำไปปลูกที่บ้าน หรือสำนักงาน นอกจากนี้ ต้นไม้อีก 120,000 ต้น บริษัทกำลังประสานกับทางกรุงเทพมหานครขอความร่วมมือในการจัดสวนกลางเมืองบนถนนสีลม อาทิ บริเวณเสาตอม่อรถไฟฟ้าบีทีเอส เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้ย่านสีลม เป็น Green City ตามแนวคิดของโครงการนี้


สำหรับต้นไม้ที่ซีพีเอฟเตรียมแจกจ่าย มี 6 ประเภท ได้แก่ กระดุมทอง ไม้ตระกูลคล้า (คล้าหางนกยูง)ไม้ตระกูลว่าน (เศรษฐีเรือนใน) ไม้ตระกูลเฟิร์น (เฟิร์นขนนก เฟิร์นเจ้าฟ้า) ไม้เลื้อย (ตีนตุ๊กแก) และต้นสนไซเปรส ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากวช.มาแล้วว่าสามารถดูดซับฝุ่นได้ 20-25% และสามารถปลูกได้ทั้งในและนอกบ้าน ริมทาง หรือ สวนสาธารณะ ในเมือง