• noptanitc

ซีพี-เมจิ สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5 โรงเรียนประชารัฐ CONNEXT ED จ.สระบุรีนายแปลก เทพรักษ์ นายอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี (ที่ 7 จากขวา) เป็นประธานในพิธี ร่วมกับ นายวิวัฒน์ ภูมิพิทักษ์กุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี - เมจิ จำกัด (ที่ 6 จากขวา) มอบเงินสนับสนุนโครงการ รร.ประชารัฐ CONNEXT ED ให้แก่ 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองแคโรงเรียนวัดหนองครกโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญโรงเรียนวัดขอนชะโงก และโรงเรียนหินกองพิบูลย์อนุสรณ์ รวม 1,450,000 บาท เพื่อใช้พัฒนาการศึกษา ทั้งบุคลากร การเรียนการสอนแบบ Active Learning การบูรณาการการสอนแบบ SMT การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยครูเจ้าของภาษา และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้แบบ PLC เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและยกระดับการศึกษาของเยาวชนไทยอย่างยั่งยืน ณ โรงเรียนหินกอง (พิบูลอนุสรณ์) อ.หนองแค จ.สระบุรี.