• Numnan Tapee

ซีพี - ซีพีเอฟหนุนรัฐเดินหน้าสู้โควิด-19

เครือเจริญโภคภัณฑ์ มอบ “หน้ากากอนามัยซีพี” จำนวน 200,000 ชิ้น ให้แรงงานต่างด้าวและกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ที่มีการระบาดของโควิด-19 รุนแรง โดยมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 30,000 ชิ้นผ่านศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) สำหรับแจกจ่ายให้แรงงานต่างด้าว และ กลุ่มเปราะบางในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดระยอง ส่วนที่เหลือเครือเจริญโภคภัณฑ์จะทยอยส่งมอบไปยังกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงต่อไปด้าน นายไพโรจน์ อภิรักษ์นุสิทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ธุรกิจสัตว์น้ำ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ มอบผลิตภัณฑ์กุ้งซีพี แปซิฟิก จากโครงการ "CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19 มั่นใจ กุ้งซีพีแปซิฟิก” เพื่อเป็นกำลังใจและสนับสนุนการทำงานของทีมแพทย์และทีมบริหาร ศบค. โดยมี พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รองผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะประธานคณะกรรมการ ศบค. และ นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. เป็นผู้รับมอบ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ขณะเดียวกันยังเป็นการตอกย้ำให้ผู้บริโภคเชื่อมั่นว่าผลิตภัณฑ์กุ้งของไทยปลอดภัย สามารถรับประทานได้อย่างมั่นใจ


สำหรับ "กุ้งซีพี แปซิฟิก” เป็นกุ้งที่เลี้ยงด้วยระบบไบโอซีเคียวริตี้ (Biosecurity) และนวัตกรรม 3 สะอาด ควบคู่ไปกับมาตรการ GAP โดยบริษัทได้ถ่ายทอดองค์ความรู้การเลี้ยงสัตว์น้ำตามหลักวิชาการให้กับเกษตรกร เพื่อช่วยให้ผลผลิตมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ปลอดภัย ปราศจากโรค และการปนเปื้อน ส่งตรงจากฟาร์มสู่โรงงานแปรรูปในพื้นที่ด้วยระบบขนส่งห้องเย็นที่ทันสมัย ลดการสัมผัสมือคน ทำให้กุ้งสด สะอาด ปลอดภัย ปราศจากเชื้อโควิด ผู้บริโภคสามารถนำไปปรุงสุกด้วยความร้อนและรับประทานได้อย่างปลอดภัย.

  • Facebook

+66847000180

©2019-2020 by Wealth Plus Today.