หุ้นกู้CPALLดอกเบี้ย3-3.9%

บมจ.ซีพี ออลล์ (CP ALL) ผู้บริหารร้านเซเว่น อีเลฟเว่น และ เซเว่น เดลิเวอรี่ และ ผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ดีเดย์เสนอขายหุ้นกู้ 3 ชุด อายุ 5 ปี 7 ปี และ 10 ปี ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป ในวันที่ 11 และ 14 – 15 มิถุนายนนี้ ผ่าน 10 สถาบันการเงินชั้นนำ จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ชูอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.00 - 3.90% ต่อปี ทริสเรทติ้งจัดอันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้ “A+” แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” พร้อมปรับกลยุทธ์มุ่งเน้น O2O ผสมผสานช่องทางการขายที่หลากหลายแบบ Omni-Channel ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 เพื่อผลักดันผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น ย้ำฐานะการเงินของบริษัทฯ ยังแข็งแกร่งและมีกระแสเงินสดที่ดี พร้อมรองรับการดำเนินธุรกิจปัจจุบันและอนาคต


นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ Chief Financial Officer บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ CP ALL เปิดเผยว่า บริษัทฯ เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป จำนวน 3 ชุด ประกอบด้วย หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.00% ต่อปี หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.40% ต่อปี และหุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.90% ต่อปี โดยหุ้นกู้ทั้ง 3 ชุด กำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน และผู้ลงทุนสามารถจองซื้อได้ในวันที่ 11 และ 14 – 15 มิถุนายนนี้ กำหนดจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณทุกๆ 100,000 บาท


หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “A+” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” สะท้อนถึงความแข็งแกร่งในการดำเนินงานของบริษัทฯ ในฐานะผู้นำธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทย โดยจะเสนอขายหุ้นกู้ผ่าน 10 สถาบันการเงินชั้นนำที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ธนาคารยูโอบี บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร และบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)“บริษัทฯ เชื่อว่าการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ จะได้รับความสนใจจากนักลงทุนที่เชื่อมั่นในศักยภาพการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และต้องการลงทุนในหุ้นกู้เพื่อรับผลตอบแทนจากดอกเบี้ยอย่างสม่ำเสมอในระยะยาว โดยหลังจากนี้ บริษัทฯ วางแผนงานและกลยุทธ์ที่จะสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงและตอบสนองไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อรักษาความเป็นผู้นำธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทย” นายเกรียงชัย กล่าว