สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ mai รับฟังข้อมูลธุรกิจ CPANEL


นางสาวเกษราภรณ์ กิจบรรณเดช ผู้อำนวยการฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ สำนักงาน ก.ล.ต. และ นางสาวปริมใจ เอี่ยมเพชราพงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับบริษัทจดทะเบียน เอ็ม เอ ไอ และตราสารอื่น ให้เกียรติรับฟังข้อมูลธุรกิจ(Management Interview) และเยี่ยมกิจการ ผ่านการประชุมออนไลน์ รูปแบบ Live Virtual ของ บมจ. ซีแพนเนล (CPANEL) โดยมี นายชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา ประธานกรรมการบริษัท นายชนัตถ์ สรไกรกิติกูล ประธานกรรมการตรวจสอบ และนายชาคริต ทีปกรสุขเกษม กรรมการผู้จัดการ บมจ. ซีแพนเนล พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายพรศักดิ์ ศักดิ์พันธ์พนม ที่ปรึกษา บจ.แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ร่วมนำเสนอข้อมูล