• noptanitc

ชาวอุบลฯ ร่วม บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (เครือซีพี) ร่วมกับ จังหวัดอุบลราชธานี เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หน่วยงานภาครัฐ ทหาร ตำรวจ สถาบันการศึกษา และภาคีเครือข่ายภาคเอกชน จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี นายอุทัย ทองเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยนางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และพันเอกปภังกร หมื่นสา รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 6 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ และผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ

นายอุทัย ทองเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พสกนิกรชาวไทยต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ จึงได้พร้อมใจทำความดีด้วยการบริจาคโลหิตช่วยชีวิตผู้เจ็บป่วยโดยมิได้มุ่งหวังสิ่งตอบแทน มีเป้าหมายให้ได้โลหิตบริจาค 900 ยูนิตขึ้นไป เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โลหิตบริจาคโลหิตทุกยูนิตส่งมอบให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนผู้เจ็บป่วยต่อไป


ด้าน นายณัฏฐ์เอก เมืองไทธัช ผู้บริหารอาวุโส บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ผู้แทนเครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า เครือซีพี ร่วมกับ จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตมาอย่างต่อเนื่อง 3 ปีติดต่อกัน ภายใต้โครงการ “เครือเจริญโภคภัณฑ์ มุ่งสู่ 100 ปี ทำความดี ด้วยการบริจาคโลหิต” โดย นายวัลลภ เจียรวนนท์ รองประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ ในฐานะประธานโครงการฯ เพื่อจัดหาโลหิตสำรองสนับสนุนให้มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการใช้ เพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ และในครั้งนี้ บริษัทนำพนักงานจิตอาสาในเครือซีพีร่วมบริจาคโลหิต พร้อมนำอาหารมามอบให้กับประชาชนที่มาบริจาคโลหิตด้วย

กิจกรรมบริจาคโลหิตของเครือเจริญโภคภัณฑ์ในครั้งต่อไป จะจัดขึ้นในวันที่ 16 - วันที่ 17 กันยายน 2563 และในวันที่ 16 - วันที่ 17 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 11 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ถนนสีลม กรุงเทพฯ สำหรับจังหวัดอุบลราชธานีจะจัดครั้งที่ 2 ในวันที่ 14-15 ธันวาคม 2563 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228