• Chatchai

องค์กรบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ​ส่งเสริม​ CPF เดินหน้าสู่​ "องค์กร​คาร์บอนต่ำ"ร.ณัฐริกา วายุภาพ นิติพน รองผู้อำนวยการ องค์กรบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. (ที่ 3 จากขวา) พร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญขององค์กรฯ ร่วมบรรยายในหัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”เพื่อให้ข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบันและคำแนะนำในการประเมินการบริหารจัดการก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ แก่ผู้บริหารและพนักงานบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร หรือ ซีพีเอฟ เพื่อขับเคลื่อนบริษัทสู่การเป็น“องค์กรคาร์บอนต่ำ” โดยมี นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร ซีพีเอฟ (ที่ 3 จากซ้าย) ร่วมด้วย นายไพศาล จิระกิจเจริญ ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน (ที่ 2 จากซ้าย) นายสิริพงศ์ อรุณรัตนา ประธานผู้บริหารฝ่ายปฎิบัติการธุรกิจสัตว์บก (ซ้ายสุด) และพนักงานบริษัทฯ ร่วมฟังการบรรยาย ณ อาคารซีพี ทาวเวอร์ สีลม

  • Facebook

+66847000180

©2019-2020 by Wealth Plus Today.