• noptanitc

CPFสนับสนุนเนื้อไก่ปลอดภัยให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) รับมอบเนื้อไก่จำนวน 1,000 กิโลกรัม จาก บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร หรือ ซีพีเอฟ พร้อมด้วย ข้าวกล่องจากพนักงานซีพีเอฟจิตอาสา อีกจำนวน 2,625 กล่อง เพื่อร่วมสนับสนุนโครงการ “ครัวกลาง พม. เราไม่ทิ้งกัน” โดยจะนำไปมอบให้แก่ชุมชนต่างๆ ในกรุงเทพฯ จำนวน 39 ชุมชน สำหรับจัดทำครัวกลางช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 โดยมี นายปริโสทัต ปุณณภุม รองกรรมการผู้จัดการบริหาร เป็นผู้แทนส่งมอบ ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กรุงเทพฯ

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228