คณะผู้บริหาร CPF ฟิลิปปินส์ เยี่ยมคารวะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์นายสุนทร ตันทนะเทวินทร์ รองประธานกรรมการ (กลาง)และ นายอุดมศักดิ์ อักษรภักดี กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร คอร์ปอร์เรชั่น ฟิลิปปินส์ หรือ ซีพีเอฟ ฟิลิปปินส์ (ขวา) เข้าเยี่ยมคารวะ นายวิลเลี่ยม ดาร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ คนใหม่ (ซ้าย) พร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นธุรกิจการเพาะเลี้ยงกุ้งเพื่อการบริโภคภายในประเทศและการส่งออก ณ กระทรวงเกษตร สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228