• noptanitc

CPF มอบไข่ไก่ ศอ.บต.3 จังหวัดชายแดนใต้ สู้ภัยโควิดนายสุรพล ประมงค์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส และ นายจรัส อัศวชาญชัยสกุล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร หรือ ซีพีเอฟ ร่วมกันมอบไข่ไก่ 4,000 ฟอง ให้แก่ ดร.ชนธัญ แสงพุ่ม (กลาง) รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เพื่อร่วมบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 ณ โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำบ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228