• Chatchai

CPF ร่วมบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จ.ราชบุรี


นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี รับมอบผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย จากบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร หรือ ซีพีเอฟ ในโครงการ CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19 เพื่อที่จะนำไปยังโรงทานของวัดต่างๆ สำหรับประกอบอาหารแจกจ่ายแก่ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพิษโควิด-19 โดยมีนายสัมฤทธิ์ แสงลอย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ซีพีเอฟ ผู้แทนบริษัทฯ ส่งมอบ ณ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี

นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้กล่าวว่า นอกเหนือจากการทำงานของหน่วยงานภาครัฐที่มุ่งมั่นทำงานอย่างเต็มที่ทุกมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แล้ว ภาคเอกชน ก็เป็นส่วนสำคัญที่มาเสริมสร้าง ขวัญ กำลังใจ ให้ประชาชน ก้าวผ่านพ้นวิกฤติโควิด-19 ไปด้วยกัน ซึ่งขอขอบคุณน้ำใจของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)  ที่สนับสนุนอาหารสำเร็จรูป น้ำดื่ม ไข่ไก่ แทนความห่วงใยเพื่อใช้สู้ภัยโควิด-19 ในครั้งนี้


ด้าน นายสัมฤทธิ์ แสงลอย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ซีพีเอฟ ได้กล่าวว่า บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือประชาชน เราคนไทยจะไม่ทอดทิ้งกัน โดยได้ส่งมอบอาหาร ให้ทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ที่ทุ่มเทการปฏิบัติงาน และส่งต่อให้กับประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ให้สามารถก้าวพ้นผ่านวิกฤตนี้ไปได้


+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook