• Chatchai

CPF สนับสนุนครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ช่วยคนไทยสู้ภัยโควิด-19

ซีพีเอฟ สนับสนุนอาหารแก่ครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย เพื่อให้สภากาชาดไทยนำไปประกอบอาหารปรุงสุกใหม่แจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ที่วัดปทุมวนาราม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2563นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย รับมอบผลิตภัณฑ์อาหารซีพี ได้แก่ ไข่ไก่ 10,000 ฟอง และเนื้อไก่สด 500 กิโลกรัม จากน.ส.อนรรฆวี ชูรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร หรือ ซีพีเอฟ ภายใต้โครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19" เพื่อสนับสนุนครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย นำใช้ปรุงอาหารพร้อมทานแจกจ่ายให้แก่ผู้เดือดร้อนจากวิกฤตโควิด-19 ณ ตึกอำนวยนรธรรม สภากาชาดไทย เพื่อแสดงถึงความห่วงใยและยืนหยัดเคียงข้างคนไทยก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

สำหรับครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ดำเนินการมอบอาหารปรุงสุกแจกให้ผู้ที่เดือดร้อน ผ่านเหล่ากาชาดจังหวัดทั่วประเทศไปใน 9 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร เชียงใหม่ ตาก อุบลราชธานี นครราชสีมา สมุทรปราการ สระแก้ว นนทบุรี และวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

TMSTH Ads-01.jpg
Banner เว็บไซต์ wealthplustoday ขนาด 250

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook