CPF มั่นใจไข้หวัดนกในจีน ไม่กระทบยอดขาย

บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร หรือ ซีพีเอฟ ย้ำสถานการณ์ไข้หวัดนกในเมืองเชาหยางของจีน ไม่กระทบธุรกิจของบริษัท มั่นใจยอดขายทั้งปี 2563 เติบโตตามเป้า คาดรัฐบาลจีนมีประสบการณ์สามารถจัดการการระบาดได้โดยเร็ว


นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร ซีพีเอฟ กล่าวว่า การระบาดของไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 ในฟาร์มไก่ที่เมืองเชาหยาง มณฑลหูหนานของจีนขณะนี้ ไม่มีผลกระทบต่อธุรกิจไก่ของบริษัท เพราะมีสัดส่วนประมาณ 2% ของยอดขายรวม


นอกจากนี้ โรคไข้หวัดนกมีการระบาดในประเทศจีนมากกว่า 10 ปีแล้ว และเกิดขึ้นเป็นครั้งคราว ทำให้รัฐบาลจีนมีประสบการณ์และอนุญาตให้ใช้วัคซีนได้ ตลอดจนยังมีการจัดการป้องกันโรคและการกำจัดซากสัตว์ตามมาตรฐานสากล ช่วยให้การควบคุมโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ


"เนื้อไก่จากประเทศไทยยังมีโอกาสส่งออกไปยังประเทศจีนอีกมาก เนื่องจากความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 ไทยมีการส่งออกเนื้อไก่ไปจีน 70,000 ตัน และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 150,000 ตันในปีนี้ เพราะจีนจะอนุมัติโรงงานของไทยเพิ่มขึ้นอีก จากสถานการณ์โรคระบาดที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ทำให้จีนมุ่งเน้นปรับปรุงภาคการผลิตอาหารเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหารของประชาชนมากขึ้น" นายประสิทธิ์ กล่าว


นอกจากธุรกิจไก่ที่ไม่ได้รับผลกระทบแล้ว ธุรกิจสุกรยังได้รับผลดีจากระดับราคาที่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยเฉพาะในประเทศเวียดนาม กัมพูชา ลาวและไทย ซึ่งเป็นอีกปัจจัยที่จะช่วยสนับสนุนให้ยอดขายปี 2563 ของซีพีเอฟ สามารถเติบโตได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ประมาณ 6 แสนล้านบาท

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228