• Chatchai

CPF ส่งมอบอาหารปลอดภัย แก่ รพ.รามาธิบดี เป็นกำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ร่วมต้าน COVID-19


นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ  ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร หรือ ซีพีเอฟ มอบผลิตภัณฑ์อาหาร CP ให้แก่ รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ  ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลรามาธิบดี และ ผศ.นพ.ชนเมธ เตชะแสนศิริ รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัย COVID-19  สนับสนุนและเป็นกำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลของรัฐที่ทำหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลและป้องกันโรคโควิด-19 โดยมี นางสาวอนรรฆวี ชูรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านการตลาดกลาง ซีพีเอฟ ร่วมด้วย ณ อาคารบริหาร โรงพยาบาลรามาธิบดี

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook