ซีพีเอฟ เปิดโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ ต้อนรับ CP Ambassador 2019 ตอกย้ำ ไก่ซีพี ปลอดภัย ไม่ใช้ฮอร์โมนนางสุรีรัช มะหะเลา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ให้การต้อนรับ คณะ CP Ambassador 2019 เข้าเยี่ยมชม โรงงานแปรรูปเนื้อไก่และอาหารแปรรูปสระบุรี เพื่อศึกษากระบวนการผลิตอาหารปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมอันทันสมัย ตามมาตรฐานสากล สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดห่วงโซ่การผลิต พร้อมตอกย้ำความมั่นใจ ไก่ซีพี ปลอดภัย ไม่ใช้ฮอร์โมน ณ โรงงานแปรรูปเนื้อไก่และอาหารแปรรูป จ.สระบุรี


โดย CP Ambassador 2019 คือกลุ่มคนที่พร้อมจะทำหน้าที่เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องราว และข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสิ่งที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ดำเนินการให้กับสังคมภายนอกได้รับรู้ ตามแนวความคิดของท่านประธานอาวุโสธนินท์ เจียรวนนท์ ที่เห็นพลังของพนักงานในเครือฯ ที่พร้อมจะช่วยกันเผยแพร่ความรู้ที่ถูกต้องสู่สังคม

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228