• noptanitc

CPF ร่วมกับ กระทรวงเกษตรฯ ส่งรถ Food Truck อุ่นอาหารปลอดภัย จากใจ มอบสู่ชุมชนวัดอัมพวา

นายชนินทร์ รุ่งแสง คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายปฏิญญา ปารวัชรโกศลผู้จัดการทั่วไป ด้านการตลาด ซีพีเอฟ พร้อมด้วย พนักงานซีพีเอฟจิตอาสา ร่วมส่งมอบอาหารอุ่นร้อนพร้อมรับประทาน จากรถ Food Truck ซีพี เฟรชมาร์ท ให้แก่ชาวชุมชนเขตบางกอกน้อย เป็นครั้งที่ 4 ในโครงการ"อาหารปลอดภัย จากใจ...สู่ชุมชน”เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาหารให้แก่ชาวชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ณ ชุมชนวัดอัมพวา เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯซีพีเอฟ นำอาหารแช่เย็นผลิตตรงจากโรงงาน ซึ่งต้องควบคุมอุณหภูมิระหว่างการขนส่งและนำมาอุ่นร้อนให้พี่น้องได้รับประทานอย่างปลอดภัย โดยซีพีเอฟ ร่วมกับกระทรวงเกษตรฯ จะแจกอาหารให้กับชุมชนในเขตกรุงเทพฯ จำนวน 23 ครั้ง ในทุกวันอังคาร พฤหัสบดี และเสาร์ โดยได้เริ่มทำการส่งมอบอาหารให้แก่พี่น้องในชุมชมบางกอกน้อยเป็นลำดับแรก และจะขยายความช่วยเหลือไปยังเขตบางพลัด บางขุนเทียน บางบอน และหนองแขม ต่อไป


การส่งมอบอาหารให้กับประชาชน เป็นอีกส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือประเทศชาติ ประชาชน ให้ก้าวผ่านวิกฤตไวรัสโควิด19 ไปด้วยกัน ภายใต้หลักคิด Good Corporate Citizen กล่าวคือ ซีพีเอฟ เป็นบริษัทที่ร่วมสร้างและดูแลสังคม ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างคุณค่าให้กับประเทศ

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228