• Chatchai

CPF ส่งอาหารจากใจกว่า 1 ล้านกล่อง ช่วยเหลือคนไทย อิ่มอร่อย ปลอดภัย ต่อเนื่อง

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร หรือ ซีพีเอฟ ส่งอาหารจากใจช่วยเหลือคนไทยต้านภัยโควิด-19 อย่างต่อเนื่องกว่า 1 ล้านกล่อง และยังคงเดินหน้าส่งมอบอาหารโดยรถ Food Truck ให้กับชุมชนต่างๆ ในกรุงเทพมหานครได้กินร้อน ปรุงสุกและปลอดภัย

บริษัทฯ ริเริ่มโครงการ “ซีพีเอฟ ส่งอาหารจากใจ..ร่วมต้านภัยโควิด-19” ซึ่งเริ่มส่งอาหารตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐหลายแห่งประกอบด้วย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองทัพภาคที่ 1 และกรุงเทพมหานคร ตลอดจนสมาคมและชมรมต่างๆ เช่น ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน แห่งประเทศไทย (อสม.) เป็นต้น จนถึงขณะนี้ได้เพิ่มการส่งมอบอาหารปลอดภัยให้พี่น้องคนไทยอย่างทั่วถึง ด้วยการแจกอาหารอุ่นร้อนโดยรถ Food Truck ที่เคลื่อนที่ไปในชุมชนทั่วกรุงเทพฯ เพื่อให้ทุกคนมั่นใจว่าได้รับอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนการ อร่อย ปรุงสุก และปลอดภัยจากเชื้อโรค จนถึงขณะนี้ ซีพีเอฟ แจกจ่ายข้าวกล่องหลายเมนูไปทั่วประเทศแล้วกว่า 1.2 ล้านกล่อง และยังคงเดินหน้าเติมความอิ่มอร่อยด้วยอาหารมาตรฐานส่งออก เพื่อช่วยเหลือคนไทยทั่วประเทศฝ่าวิกฤตโควิดไปด้วยกัน


สำหรับการส่งมอบอาหารกล่องอุ่นร้อนโดยรถ Food Truck เป็นโครงการล่าสุด ที่บริษัทฯ ต้องการนำอาหารที่ถูกสุขอนามัยด้วยการปรุงสุกและอุ่นร้อนพร้อมรับประทาน ตามคำแนะนำของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อป้องกันเชื้อโรค ขณะเดียวกัน ยังสามารถนำอาหารเข้าไปอำนวยความสะดวกให้กับคนในชุมชนได้อย่างทั่วถึง

โครงการส่งมอบอาหารคุณภาพดีปลอดภัยของ ซีพีเอฟ ประกอบด้วย 


1.) โครงการ “ซีพีเอฟ ส่งอาหารจากใจร่วมต้านภัยโควิด-19” ให้กับโรงพยาบาลของรัฐ 200 แห่ง ตลอดจนผู้เฝ้าระวังที่กลับจากประเทศเสี่ยงอีก 20,000 คน และยังคงเดินหน้า “โครงการซีพีเอฟ ส่งอาหารจากใจให้โรงพยาบาลรัฐ ครอบครัวแพทย์-พยาบาล” จำนวน 20,000 คน ซึ่งเป็นความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข 2.) ร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ เพื่อช่วยลดค่าครองชีพของคนไทยด้วยการลดราคาข้าวกล่องเหลือกล่องละ 20  บาท จำนวน 1 ล้านกล่อง ภายใต้โครงการ “ซีพีเอฟ ลดจริง..ไม่ทิ้งกัน”


3.) ร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโครงการ “ซีพีเอฟ ส่งอาหารจากใจ..ให้ชุมชน”


4.) โครงการ “ซีพีเอฟ ส่งอาหารปลอดภัย..ให้ชุมชน” โดยร่วมมือกับกองทัพภาคที่ 1 เพื่อส่งมอบอาหารเย็นให้กับชุมชนคลองเตย และ


5.)โครงการ “คูปองส่วนลดจากใจให้ อสม. #ฮีโร่ที่ลืมไม่ได้” มอบส่วนลดสุดพิเศษจากใจ สำหรับการซื้อสินค้าอาหารในร้านซีพี เฟรชมาร์ท จำนวน 1 ล้านใบ ซีพีเอฟ ดำเนินธุรกิจตามปรัชญา 3 ประโยชน์ คือประโยชน์ของประเทศชาติ ประชาชนและบริษัทเป็นอันดับสุดท้าย วันนี้ ประเทศไทยอยู่ในภาวะวิกฤต บริษัทฯถือเป็นหน้าที่ที่ต้องช่วยเหลือสังคมเพื่อเสริมพลังให้ประเทศแข็งแกร่งเพื่อส่งเสริมให้คนไทยฝ่าวิกฤติไปด้วยกัน./

TMSTH Ads-01.jpg
Banner เว็บไซต์ wealthplustoday ขนาด 250

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook