CPF ร่วมรณรงค์คนกรุงปลูกต้นไม้ ลดฝุ่น PM 2.5


นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร หรือ ซีพีเอฟ พร้อมกับผู้บริหาร ซีพีเอฟ ร่วมเปิดงาน "ปลูกเพื่อป(ล)อด ล้านต้น PM 2.5" ภายใต้โครงการ Green City by MOAC โดยมีนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมมอบต้นไม้ให้กับผู้แทนจากองค์กรภาครัฐ-เอกชนที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อรณรงค์ให้คนกรุงเทพช่วยปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมืองกรุง ลดผลกระทบจากปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน


ทั้งนี้ ซีพีเอฟร่วมสนับสนุนต้นไม้จำนวน 250,000 ต้น โดยแจกจ่าย 100,000 ต้นผ่านร้าน ซีพี เฟรชมาร์ท 100 สาขาทั่วกรุงเทพ 30,000 ต้นแจกประชาชนและคนทำงานย่านสีลม และเตรียมขยายผลร่วมกับกรุงเทพมหานครและภาคีพันธมิตร สร้างสวนกลางเมืองปลูก 120,000 ต้นปรับภูมิทัศน์ถนนสีลม ทั้งนี้ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และพล.ต.ท. โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมงาน ณ ลานน้ำพุ ศูนย์การค้าสยามพารากอน