เอกอัครราชทูตไทย ชู CPF Russia ร่วมสร้างความมั่นคงทางอาหารช่วยชาวรัสเซียฝ่าวิกฤติโควิด-19

เอกอัครราชทูตไทยในรัสเซีย ชู CPF Russia ผู้ผลิตอาหารเอกชนไทยมีส่วนร่วมช่วยสหพันธรัฐรัสเซียไม่ขาดแคลนอาหาร เป็นต้นแบบองค์กรยกระดับมาตรการป้องกันโรคระบาดโควิด-19 อย่างเข้มข้น พร้อมทั้งช่วยเหลือชาวไทยในรัสเซียผ่านพ้นสถานการณ์ลำบากอีกด้วยนายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในหลายพื้นที่ของสหพันธรัฐรัสเซีย โดยเฉพาะ กรุงมอสโคที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดนั้น ขณะที่ ธุรกิจอาหารซึ่งเป็นธุรกิจหลักของไทยในรัสเซียไม่ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะ CPF Russia กิจการในรัสเซียของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)​ หรือ ซีพีเอฟ สามารถดำเนินการผลิตอาหารได้อย่างต่อเนื่อง จากการยกระดับมาตรการการป้องกันโรคอย่างเข้มงวด มีส่วนช่วยสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับชาวรัสเซีย


นอกจากนี้ ในช่วงที่ประเทศรัสเซียมีมาตรการล็อคดาวน์ CPF Russia เป็นหน่วยงานที่ได้ร่วมช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยที่อาศัยและทำงานในกรุงมอสโก และนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ได้มีอาหารรับประทานอย่างเพียงพอในช่วงที่ต้องหยุดงานและอยู่กับบ้านตามมาตรการล็อคดาวน์ของประเทศ ซึ่งการช่วยเหลือสังคมในการฝ่าวิกฤติโควิด-19 ในครั้งนี้ของ CPF Russia นับได้ว่ามีส่วนช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศรัสเซียและไทยอีกด้วย


ขณะเดียวกัน CPF Russia ยังได้รับคำชื่นชม จาก Mr.Aleksandr Drozdenko ผู้ว่าการรัฐ Leningrad พร้อมกับ Mr.Oleg Malaschenko รองผู้ว่าการรัฐ Leningrad และประธานคณะกรรมการด้านการเกษตร ได้มาเยี่ยมชมกระบวนการผลิตของโรงงานแปรรูปไก่ Severnaya ของบริษัทฯ​ ที่ชานเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ในด้านการดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส และการดูแลสุขภาพของพนักงานของบริษัทฯ ช่วยให้มั่นใจว่าชาวเมือง Leningrad ไม่ขาดแคลนอาหารตลอดช่วงที่มีการควบคุมการระบาดไวรัสโควิด-19ด้าน นายพรชัย เอกสกุลไพบูลย์ รองกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจไก่เนื้อ CPF Russia ยืนยันว่า การแพร่ระบาดโควิด-19 ไม่ได้สร้างผลกระทบต่อการทำธุรกิจอาหารของ CPF Russia โรงงานแปรรูปไก่ในรัสเซียยังสามารถผลิตได้ตามปกติ เป็นผลจากบริษัทฯ ยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มข้น ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังให้ความร่วมมือกับรัฐบาลรัสเซียในการช่วยตรึงราคาอาหารเพื่อช่วยค่าครองชีพประชาชนรัสเซียในช่วงที่รัฐบาลประกาศมาตรการล็อคดาวน์ควบคุมการระบาดโรคโควิด-19 ปัจจุบัน สินค้าจึงกลับเข้าสู่กลไกปกติของตลาดแล้ว


“CPF Russia ดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ 'ครัวของโลก' ยึดปรัชญา 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ คือ ประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของซีพีเอฟที่มุ่งมั่นมีส่วนร่วมสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับสังคมโลก” นายพรชัย กล่าว


ซีพีเอฟได้ปรับใช้มาตรการป้องกันโรคและแนวทางจากโรงงานของซีพีในอู่ฮั่น ประเทศจีน และซีพีเอฟ ประเทศไทยอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้ง มีแผนรับมือในกรณีกระบวนการผลิตต้องหยุดชะงัก ซึ่งที่ผ่านมา พนักงานของโรงงานและสถานประกอบการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันโรคอย่างเข้มแข็ง ส่งผลให้ CPF Russia สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ โรงงานสามารถผลิตอาหารได้อย่างต่อเนื่อง และ พนักงานทุกคนปลอดภัยจากโรคระบาดดังกล่าว


ปัจจุบัน โรงงานและฟาร์มของ CPF Russia ยังคงดำเนินการมาตรการเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดที่เคร่งครัดอย่างต่อเนื่อง รวมถึง การสื่อสารและดูแลสุขภาพพนักงานอย่างใกล้ชิด เพื่อร่วมดูแลให้ประชาชนชาวรัสเซียมีอาหารคุณภาพ ปลอดภัย บริโภคอย่างเพียงพอ

  • Facebook

+66847000180

©2019-2020 by Wealth Plus Today.