ก.เกษตรฯมูลนิธิ ม.ร.ว.เสนีย์ฯรพ.ศิริราช กองทัพเรือและCPF"มอบข้าวกล่องจากใจ...ครัวปันอิ่มเพื่อประชาชน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มูลนิธิ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กองทัพเรือ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) และภาคีเครือข่าย ผนึกกำลังร่วมสนับสนุน ศูนย์พักคอย โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม เขตบางกอกน้อย เพื่อช่วยควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ในชุมชน โดยมี ซีพีเอฟ มาร่วมสนับสนุนข้าวกล่องพร้อมรับประทาน เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ขนม และหน้ากากอนามัยซีพี ในโครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19" ให้ผู้ติดเชื้อโควิดที่เข้ามากักตัวในศูนย์พักคอยฯ เพื่อร่วมแบ่งเบาภาระชุมชนและหน่วยงานภาครัฐในการจัดการด้านอาหาร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ “ครัวปันอิ่ม” ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่ดำเนินภายใต้โครงการ “ซีพี ร้อยเรียงใจ ต้านภัยโควิด-19” นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะกรรมการและเลขานุการมูลนิธิ ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช เปิดเผยว่า ขณะนี้สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยกำลังรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ ที่พบผู้ติดเชื้อในชุมชนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทุกภาคส่วนต่างร่วมแรงร่วมใจส่งมอบความช่วยเหลือให้ชุมชน โดยมีระบบการแยกกักตัวผู้ป่วยโควิด-19 ในชุมชน (Community Isolation) อย่างครบวงจร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ภาคเอกชนหลายแห่งนำความเชี่ยวชาญของตนออกมาช่วยเหลือสังคม อย่างซีพีเอฟ ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

“ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด-19 สิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับทุกชีวิตคือการเข้าถึงอาหารปลอดภัย เพื่อให้ทุกคนมีแรงและกำลังในการต่อสู้ ซีพีเอฟ ผู้ผลิตอาหารแถวหน้าของไทยได้ร่วมเคียงบ่าเคียงไหล่คนไทยทุกคนมาตั้งแต่การระบาดรอบแรก นับเป็นตัวอย่างของภาคเอกชนที่ทุ่มเทเพื่อสังคมอย่างจริงจัง ในฐานะภาครัฐต้องขอชื่นชมในน้ำใจของซีพีเอฟ ที่ยื่นมือเข้าช่วยเหลือประเทศชาติและประชาชนในภาวะวิกฤตเช่นนี้” นายเฉลิมชัย กล่าว ด้าน รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช กล่าวว่า ศูนย์พักคอยฯ แห่งนี้ มีบุคลาการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลศิริราชดูแลอย่างใกล้ชิด สามารถรองรับผู้ป่วยสีเขียวในชุมชน จำนวน 120 เตียง ช่วยลดการแพร่กระจายเชื้อภายในครัวเรือนได้ ซึ่งจะเป็นต้นแบบในการขยายผลการบริหารจัดการ Community Isolation ไปยังพื้นที่อื่นๆ ต่อไป นอกเหนือจากทีมแพทย์ ยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทางศิริราชจัดเตรียมแล้ว “อาหาร” เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องมีระบบการบริหารจัดการที่ดีด้วย การที่มืออาชีพด้านอาหาร อย่าง ซีพีเอฟ เข้ามาสนับสนุนตรงนี้ จะช่วยให้เราไม่ต้องกังวลเรื่องอาหาร นับเป็นการร่วมด้วยช่วยกันอย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพ นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ซีพีเอฟ ได้นำความเชี่ยวชาญของบริษัทเข้าช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนคนไทยมาโดยตลอดตั้งแต่การระบาดรอบแรก วันนี้ประเทศกำลังบอบช้ำจากสถานการณ์โควิดอย่างหนัก บริษัทฯ จึงผลิตข้าวกล่องในแบบอุ่นร้อนพร้อมรับประทานได้ทันที จำนวน 1 ล้านกล่อง เพื่อส่งมอบให้ผู้ติดเชื้อในศูนย์พักคอยต่างๆ ตลอดจนประชาชนในหลายชุมชน เพื่อเป็นกำลังใจให้คนไทยก้าวผ่านวิกฤตโควิดไปด้วยกัน ทั้งนี้ “โครงการ CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19" เป็นส่วนหนึ่งในโครงการ “ครัวปันอิ่ม” ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยจะจัดส่งอาหารกล่องอุ่นร้อนพร้อมรับประทาน จำนวน 1 ล้านกล่อง ไปยังจุดต่างๆ 40 จุดทั่วกรุงเทพฯ ทุกวันเป็นเวลา 2 เดือน ด้วยเมนูอาหารที่หลากหลาย เช่น ข้าวกะเพรากุ้ง ข้าวไก่กระเทียม ข้าวพริกไทยดำกุ้ง ข้าวกะเพราเป็ด เป็นต้น

ซีพีเอฟ ดำเนินโครงการช่วยเหลือสังคมในสถานการณ์โควิด-19 มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปัจจุบัน โดยมอบอาหารให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และพี่น้องคนไทยแล้วเป็นจำนวนหลายล้านแพ็ค น้ำดื่มและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพหลายล้านขวด ตลอดจนสนับสนุนวัตถุดิบอาหารสดและเครื่องปรุงรสต่างๆ ให้โรงพยาบาลหลักและโรงพยาบาลสนาม ศูนย์บริการฉีดวัคซีน จุดตรวจโควิดเชิงรุก และหน่วยงานต่าง ๆ มากกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ ครอบคลุมแรงงานต่างชาติและกลุ่มเปราะบางด้วย เพื่อให้ทุกคนได้เข้าถึงอาหารคุณภาพปลอดภัยในทุกสถานการณ์ ตามนโยบายเครือเจริญโภคภัณฑ์ “ซีพีร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19”ตอกย้ำความมุ่งมั่นของซีพีเอฟที่พร้อมยืนหยัดเคียงข้างคนไทยและเป็น “ทีมประเทศไทย” ที่จะก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน.

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228