ซีพีเอฟ ร่วมแสดงความยินดี


บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ โดย นายเปรมศักดิ์ วนัชสุนทร รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ด้านวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และนางตาบส์ทิพย์ แสงแก้ว ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อดีตอธิบดีกรมประมง และมิสเตอร์กุ้งคนแรกของประเทศไทย ในโอกาสรับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ

ในการณ์นี้ นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วย ผศ.ดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ คณบดีคณะประมง และ รศ.ดร.วราห์ เทพาหุดี อาจารย์ประจำคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมยินดี

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228