"DDD" เปิดแผน ปี 65 พุ่งเป้าสร้างนวัตกรรมสินค้ารุกตลาดออนไลน์และตลาดต่างประเทศ ดันรายได้โต 30%

บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน) หรือ DDD ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก อุปกรณ์ตกแต่งทรงผม อุปกรณ์เสริมความงาม ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ รวมไปถึงผลิตภัณฑ์เครื่องครัว แบรนด์ดัง อาทิ SNAILWHITE, NAMU LIFE PLUS, OXE’CURE, SPARKLE, LESASHA, JASON, EMJOI, BEAR และ @HOME จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 พร้อมเปิดเผยแผนประจำปีให้กับผู้ถือหุ้น


นางสาวนันทวรรณ สุวรรณเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน) หรือ DDD รายงานผลการดำเนินงานในปี 2564 ว่า “ในปี 2564 บริษัทฯมียอดขายเติบโตร้อยละ 41 ทั้งนี้ความสำเร็จในปีที่ผ่านมาสืบเนื่องจากการที่บริษัทฯได้มีการปรับแผนการดำเนินงานหลายด้านทั้งเชิงรุก และการตั้งรับกับสภาวะความผันผวนของเศรษฐกิจ กำลังซื้อ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการจับจ่ายของผู้บริโภค เพื่อให้บริษัทฯเติบโตได้ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้


ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯสามารถลดต้นทุนการผลิต และลดปริมาณสินค้าเสื่อมสภาพลงได้อย่างมีสาระสำคัญ ส่งผลให้มีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 60 หรือ เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 18 point ที่มูลค่า 433 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 ที่มีอัตรากำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 42นอกจากนี้บริษัทฯได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างความแตกต่างและการเป็นผู้นำตลาดในกลุ่มผลิตภัณฑ์ต่างๆ อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี รวมถึงการเร่งขยายช่องทางการจัดจำหน่าย และการขยายช่องทางออนไลน์ พร้อมกับช่องทางขายทางโทรศัพท์ ซึ่งสามารถเพิ่มยอดขายในสองช่องทางได้มากกว่า 1.90 เท่า เมื่อเทียบกับปี 2563 รวมไปถึงการขยายตลาดต่างประเทศที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในประเทศฟิลิปปินส์ ทำให้ในปี 2564 บริษัทฯมีกำไรจากการดำเนินงานเป็นบวก (Operating Performance Turnaround) และมีอัตรากำไรจากการดำเนินงานที่ร้อยละ 2 หรือ เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 36 point ที่มูลค่า 367 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 ที่มีอัตรากำไรจากการดำเนินงานร้อยละ -34 ท่ามกลางวิกฤตจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่ส่งผลกระทบตลอดปี”


พร้อมกันนี้ได้เปิดเผยแผนการดำเนินงานและทิศทางสำหรับปี 2565 ว่า “ทางบริษัทฯยังคงตั้งเป้าที่จะผลักดันรายได้ให้เติบโตร้อยละ 30 โดยยังมุ่งเน้นไปที่การสร้างนวัตกรรมใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์ เพื่อรักษาความเป็นผู้นำในการแข่งขัน และสร้างความแตกต่าง นอกจากนี้จะเพิ่มความน่าสนใจให้กับผลิตภัณฑ์ด้วยการทำ Brand collaboration เพื่อเอาใจนักสะสมและกระตุ้นยอดขาย


สำหรับช่องทางการจัดจำหน่ายในปีนี้บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการเติบโตอย่างต่อเนื่องของช่องทางออนไลน์ เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภค และแนวโน้มการเติบโตที่มีการขยายตัวได้ดี รวมไปถึงการขยายตลาดต่างประเทศที่ยังมองเห็นโอกาสเติบโตได้อีกมาก ดังจะเห็นได้จากผลการตอบรับการขยายตลาดในประเทศฟิลิปปินส์ที่แบรนด์สินค้าต่างๆของบริษัทฯ ได้รับการยอมรับเป็นอย่างมาก ทั้งแบรนด์ SNAILWHITE, OXE’CURE และ SPARKLE ที่ได้รับรางวัลการันตีหลายรางวัลในปีที่ผ่านมา และยังมีแผนการขยายตลาดไปยังประเทศอื่นๆเพิ่มเติมอีกด้วย”


นอกจากนี้ นางสาวนันทวรรณ สุวรรณเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ยังกล่าวต่อไปว่า “บริษัทฯยังคงมองหาโอกาสสำหรับการขยายการลงทุนด้วยการร่วมทุนและซื้อกิจการ เพื่อให้บริษัทฯเติบโตแบบก้าวกระโดดได้อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ดีบริษัทฯจะพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการลงทุน โดยยังคงมุ่งเน้นที่จะขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ ความงาม สุขภาพ และสินค้า Lifestyle ที่มีแนวโน้มเติบโตสูงจากการพฤติกรรมผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญในสุขภาพและความงามมากขึ้น เพื่อรักษาระดับการเติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืน”


ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ในอัตรา 0.35 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินรวม 111.26 ล้านบาท โดยได้กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record date) เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 และจะดำเนินการจ่ายปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ตามที่อนุมัติต่อไป”

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228