DMT ปลูกจิตสำนึกพนักงานในการจัดการขยะในองค์กร
เมื่อเร็วๆ นี้นางสาวอัจฉรา เจริญพร (กลาง) ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานพัฒนาความยั่งยืนองค์กร พร้อมด้วยนายนพพล โพธิ์ขี (ซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืน บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง ถ่ายภาพร่วมกับ นายโดม บุญญานุรักษ์(ขวา) ผู้ร่วมก่อตั้ง GEPP Sa-Ard (เก็บ สะอาด) แพลตฟอร์มเรียกรถรับซื้อขยะรีไซเคิล เพื่อร่วมกันวางแผนการจัดการเรื่องขยะที่เกิดจากการทำงานในออฟฟิศ หรือ ขยะและของเสียที่เกิดจากการปฏิบัติงานอื่นและ พัฒนางานทางด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อนำข้อมูลไปร่วมวางแผนประเมินการลดก๊าชเรือนกระจกจากการจัดการขยะได้


60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228