• noptanitc

DOD แอลกอฮอล์เจลล้างมือดันรายได้โตแรง

DOD เผยยอดออเดอร์แอลกอฮอล์เจลล้างมือ – สเปรย์แอลกอฮอล์ พุ่งกระฉูด เร่งเดินหน้าเพิ่มไลน์ผลิตเป็น 500,000 ขวดต่อวัน จากเดิม 200,000 ขวดต่อวัน ส่อแววครึ่งปีแรกรายได้โตก้าวกระโดด เลื่อนจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมเตรียมประชุมคณะกรรมการ วันที่ 23 เมษายนนี้ เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงิน ปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามมติเดิมในอัตราหุ้นละ 0.35 บาทต่อหุ้น เพื่อจ่ายปันผล วันที่ 20 พฤษภาคมนี้   นางสาวสุวารินทร์ ก้อนทอง รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) หรือ DOD เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติเลื่อนวัน และวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นออกไปอย่างไม่มีกำหนด จากเดิมที่กำหนดไว้ในวันที่ 23 เมษายน 2563 โดยบริษัทฯ จะพิจารณากำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่เหมาะสมใหม่ เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 คลี่คลายหรือสิ้นสุดลง   


ขณะเดียวกัน เพื่อไม่ให้สิทธิการรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้น ได้รับผลกระทบจากการเลื่อนการประชุมดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ทดแทนการเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี2562 พร้อมเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในวันที่ 23 เมษายน 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท โดยคงอัตราและวันกำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD เดิม คือวันที่ 13 มีนาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ตามมติเดิมที่ได้มีการแจ้งข่าวการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา   ทั้งนี้ ในส่วนของแผนการดำเนินงานบริษัทฯนั้น หลังจากที่บริษัทฯได้รับออเดอร์ ในการผลิตแอลกอฮอล์เจลล้างมือ และ สเปรย์แอลกอฮอล์ เข้ามาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัท พีซีซีเอ แล็บบอราเทอรี่ จำกัด (PCCA) ซึ่งเป็นบริษัทลูก ต้องเพิ่มไลน์การผลิตเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้ทันตามยอดออเดอร์ที่เข้ามาทุกวัน จากปัจจุบันที่ PCCA มีกำลังการผลิตเฉลี่ย 200,000 ขวดต่อวัน เพิ่มขึ้นเป็น 500,000 ขวดต่อวัน ซึ่งจากยอดออเดอร์ที่เข้ามาตั้งแต่ 2-3 เดือนเป็นระยะติดต่อกัน ส่งผลให้บริษัทฯมั่นใจว่า แนวโน้ม ผลการดำเนินงานของ DOD ในครึ่งปีแรกของปีนี้ บริษัทฯมีแนวโน้มอัตราการเติบโตของรายได้เพิ่มขึ้น แบบก้าวกระโดด เมื่อเทียบกับในช่วงกันของปีก่อน ที่มีรายได้ 251.53 ล้านบาท

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228