• WPT Team

Double A ร่วมสู้โควิด-19 มอบแอลกอฮอล์เพื่อช่วยกันควบคุมโรค


ดั๊บเบิ้ล เอ ผู้ผลิตกระดาษชั้นนำของเมืองไทย ร่วมสู้ภัยโควิด-19 มอบแอลกอฮอล์ให้หน่วยงานราชการและองค์กรต่าง ๆ รวมถึงโรงพยาบาลที่มีความจำเป็นต้องใช้เพื่อป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่ ลดการแพร่ระบาด สามารถควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพและเต็มที่


นายโยธิน ดำเนินชาญวนิชย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) ร่วมสู้โควิด-19 มอบแอลกอฮอล์ให้หน่วยงานราชการ โรงพยาบาล และสถานศึกษา นำไปฆ่าเชื้อโควิด-19 โดยทางดั๊บเบิ้ล เอ ได้มอบแอลกอฮอล์ให้กับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ การดูแลสุขภาพคนไทยที่เดินทางมาจากเกาหลีใต้ ณ ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี และมีแผนจะมอบแอลกอฮอล์เพิ่มเติมให้กับโรงพยาบาล 4 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลราชวิถี สถาบันบำราศนราดูร โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์


โยธิน ดำเนินชาญวนิชย์


นอกจากนี้ ยังมีการมอบแอลกอฮอล์ให้หน่วยงานราชการในจังหวัดปราจีนบุรี เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ที่ว่าการอำเภอศรีมหาโพธิ กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ค่ายพรหมโยธี จังหวัดปราจีนบุรี และอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมเสนอแนะวิธีการใช้แอลกอฮอล์อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ เพื่อการดูแลชุมชน ป้องกันไม่ให้ติดเชื้อ และไม่ให้เป็นพาหะ


นอกจากการร่วมสนับสนุนสังคมให้เดินหน้าไปด้วยกันแล้ว ในส่วนของลูกค้าดั๊บเบิ้ล เอ ยังมีบริการเดลิเวอรี่ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนนักศึกษาและผู้ที่ work from home ให้สามารถสั่งซื้อกระดาษและผลิตภัณฑ์เครื่องเขียนต่าง ๆ ทางออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง โดยดั๊บเบิ้ล เอ จะมอบเจลแอลกอฮอล์แทนคำขอบคุณให้ลูกค้าไว้ใช้อีกด้วย


สำหรับในส่วนขององค์กรเองนั้น ดั๊บเบิ้ล เอ ก็ได้มีมาตรการเพื่อป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 อย่างเต็มที่ เช่น การตรวจวัดอุณหภูมิพนักงาน ติดตั้งแอลกอฮอล์เจลในอาคาร ประชาสัมพันธ์ให้หมั่นทำความสะอาดมือ ระวังการสัมผัสระหว่างกันและกัน ตลอดจนถึงการ


สัมผัสสัตว์เลี้ยงใกล้ตัว กินร้อน ช้อนกลางประจำตัว และรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันสำคัญ ตามข้อมูลทางการแพทย์ต่อการช่วยควบคุมการติดต่อของ “โรคโควิด 19” ขณะนี้ รวมถึงมีมาตรการ Work from Home และวางแผนปฏิบัติงานเพื่อให้พนักงานทำงานได้อย่างเต็มที่มีประสิทธิภาพ และธุรกิจเดินหน้าต่อไปได้

  • Facebook

+66847000180

©2019-2020 by Wealth Plus Today.