• yindee

DRTปันผลระหว่างกาล0.20บาท

บอร์ด DRTเคาะปันผลกลางปี หุ้นละ 0.20 บาท หลังทำกำไรสุทธิ 350.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.98% แม้เผชิญเศรษฐกิจชะลอตัวจาก COVID-19 เดินหน้าเพิ่มยอดขาย


นายสาธิต สุดบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) หรือ DRT ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบหลังคา ไม้สังเคราะห์ แผ่นบอร์ด ยิปซัม อิฐมวลเบา คานทับหลัง เคาน์เตอร์มวลเบาสำเร็จรูปและบริการหลังการขายภายใต้ตราสินค้า ‘ตราเพชร’ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ (บอร์ด) เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากงวดผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกของปีนี้ ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท จำนวนทั้งสิ้น 855.03 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 171.01 ล้านบาท โดยจะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 14 กันยายน 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 กันยายน 2563 นี้การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว ตอกย้ำว่า DRT เป็นหุ้นที่สร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ โดยมีผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้ (มกราคม-มิถุนายน 2563) DRT ทำกำไรสุทธิ 350.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.98% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 343.98 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการบริหารสัดส่วนการขายสินค้า (Product Mix) และบริหารต้นทุนการผลิตสินค้าที่มีประสิทธิภาพ โดยการรักษาอัตราการเดินเครื่องจักรเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 90% ช่วยสนับสนุนการทำกำไรขั้นต้นให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี รวมถึงบริหารช่องทางจำหน่ายสินค้าอย่างเหมาะสม เพื่อรับมือปัจจัยเสี่ยงของ COVID-19 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและกำลังซื้อของผู้บริโภคชะลอตัวลง


ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร DRT กล่าวว่า ทิศทางการดำเนินงานต่อจากนี้ บริษัทฯ จะมุ่งผลักดันยอดขายในทุกช่องทางจำหน่ายอย่างเต็มที่เพื่อรักษาอัตราการเดินเครื่องจักรเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 90% ของกำลังการผลิตโดยรวม พร้อมบริหารจัดการต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาอัตราการทำกำไรขั้นต้นให้ได้ตามเป้า และรับมือความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งกดดันให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวได้ช้าและอาจส่งผลต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook