DRTเปิดแผนธุรกิจปี 65ตั้งเป้าเติบโต 5% พร้อมนำเทคโนโลยีเพิ่มศักยภาพการผลิตกอดกำไรขั้นต้น80-90%

DRT เปิดแผนธุรกิจปี 65 รุกเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนด้วยเทคโนโลยี Robotic, Automation และ IoT ยกระดับโรงงานสู่ Smart Factory ภายใต้แนวคิด Circular Economy ตั้งเป้าทั้งปีเติบโต 5% หลังปี 64 ทำนิวไฮสวนกระแสโควิด19 มีรายได้รวม 4,825.45 ล้านบาทและกำไรสุทธิ 585.44 ล้านบาท หนุน EPS เพิ่ม 9.68% พร้อมอนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังอีก 0.24 บาทต่อหุ้น ตอกย้ำหุ้นปันผลสร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นนายสาธิต สุดบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) หรือ DRT ผู้ผลิตและจำหน่ายระบบหลังคา ไม้สังเคราะห์และบอร์ดไฟเบอร์ซีเมนต์ บอร์ดตกแต่งผนัง อิฐมวลเบา คานทับหลัง เคาน์เตอร์มวลเบาสำเร็จรูป ร้านกาแฟสำเร็จรูป (DIAMOND Cafe) และบริการติดตั้งโครงหลังคาและกระเบื้องหลังคา ภายใต้เครื่องหมายการค้า ‘ตราเพชร’ เปิดเผยว่า แผนดำเนินงานปีนี้ได้วางเป้าหมายรายได้เติบโต 5% สอดคล้องทิศทางฟื้นตัวของตลาดวัสดุก่อสร้าง แม้ต้องเผชิญความท้าทายจากราคาวัตถุดิบและค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้น ซึ่ง DRT เตรียมความพร้อมบริหารจัดการในทุกด้านให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมุ่งรักษาอัตราการเดินเครื่องจักรเฉลี่ยทั้งปีไม่ต่ำกว่า 80-90% เพื่อให้เกิด Economy of Scale หรือต้นทุนการผลิตต่อหน่วยต่ำ พร้อมรักษาอัตราการทำกำไรขั้นต้นเฉลี่ยอยู่ที่ 27-29% โดยมีทีมผู้บริหารคนรุ่นใหม่เข้ามาช่วยขับเคลื่อนธุรกิจในแต่ละสายงาน ได้แก่ สายการขายและการตลาด สายการผลิตและวิศวกรรม และสายการบริหารกลาง เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้

กลยุทธ์ปีนี้ DRT ได้ใช้เทคโนโลยีไอทีเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ทั้งการขายและการตลาด การบริหารจัดการต้นทุนและวางแผนการผลิต เช่น ใช้เทคโนโลยีวิเคราะห์ข้อมูลยอดขายแต่ละพื้นที่ เพื่อวางแผนเพิ่มร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างรายย่อยในพื้นที่ที่มีศักยภาพเติบโต หรือการใช้ Robotic, ระบบ Automation และ IoT ยกระดับโรงงานสู่ Smart Factory เพื่อเพิ่มความสามารถด้านการผลิตและลดต้นทุน ควบคู่การบริหารจัดการด้านทรัพยากรและพลังงานหมุนเวียนอย่างคุ้มค่า ภายใต้แนวคิด Circular Economy

“เรามั่นใจในศักยภาพการดำเนินงานด้วยจุดแข็งด้านแบรนด์และความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ที่ตอบสนองความต้องการผู้บริโภค และการบริหารจัดการด้าน Product Mix เพิ่มสัดส่วนการขายสินค้าที่มีกำไรขั้นต้นที่ดีควบคู่กับการรักษาอัตราการเดินเครื่องจักรเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 80-90% รับมือความเสี่ยงจากปัจจัยต้นทุน เพื่อผลักดันการเติบโตในปีนี้ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้” นายสาธิต กล่าว


ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร DRT กล่าวว่า ส่วนผลการดำเนินงานปี 2564 สามารถทำสถิติสูงสุดใหม่ ตอกย้ำถึงศักยภาพการดำเนินธุรกิจที่แข็งแกร่งของ DRT ท่ามกลางความท้าทายจากผลกระทบโควิด19 ในรอบปีที่ผ่านมา โดยทำรายได้รวม 4,825.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.44% และมีกำไรสุทธิ 585.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.03% เมื่อเทีบบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา สูงกว่าเป้าหมายที่วางไว้ เป็นผลให้กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) ของทั้งปีเพิ่มขึ้น 9.68% จาก 0.62 บาทต่อหุ้นเป็น 0.68 บาทต่อหุ้น


ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 จึงมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีหลังของปี 2564 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2564) ในอัตรา 0.24 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคมนี้ ซึ่งเมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีแรก 2564 (มกราคม – มิถุนายน 2564) ในอัตรา 0.22 บาทต่อหุ้น บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นจากผลการดำเนินงานปี 2564 ในอัตรารวมทั้งสิ้น 0.46 บาทต่อหุ้น ถือเป็นอัตราการจ่ายปันผลต่อปีสูงที่สุดนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯ ตอกย้ำ DRT เป็นหุ้นที่สร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228