• WPT Team

สวิสหนุน ศธ. ดันหลักสูตร”นาฬิกา-การโรงแรม”


รมว.ศธ. หารือทูตสวิส ร่วมผลักดันศูนย์ความเป็นเลิศอาชีวศึกษา​ ในสาขาที่สวิสมีความเชี่ยวชาญ ประเดิมหลักสูตรการโรงแรมและการบริการ เริ่มเปิดก่อน 1-2 แห่ง พร้อมหนุนเชื่อมต่อหลักสูตรอาชีวะช่างเทคนิคนาฬิกา และวางแนวทางการขยายผลศูนย์ความเป็นเลิศหลักสูตรอื่นในระยะต่อไป

นาย​ณัฏ​ฐ​พล​ ที​ป​สุวรรณ​ รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ​ ให้การต้อนรับ นางเฮเลเนอ บุดลีเกอร์ อาร์ทิเอดา (H.E. Mrs. Helene Budliger Artieda) เอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 ก.ย.2563 ที่ผ่านมา ขณะเดียวกัน ยังได้หารือถึงความร่วมมือด้านการศึกษา โดยมี นางปัทมา วีระวานิช รองเลขาธิการ​คณะกรรมการ​การ​อาชีวศึกษา​ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมด้วย ณ ห้องดำรงราชานุภาพ กระทรวงศึกษาธิการ​

หลังเสร็จสิ้นการาหรือ นายณัฏฐพล เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวง​ศึกษาธิการได้​บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการบริหารจัดการและอำนวยความสะดวกให้ครูต่างชาติเดินทางกลับเข้ามาทำงานในประเทศไทย ภายใต้สถานการณ์​การแพร่ระบาดของ COVID-19​ พร้อมสร้างความเข้าใจที่ตรงกันเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และมาตรการด้านต่าง ๆ

“ขณะนี้สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ​ได้เปิดทำการเรียนการสอนแบบเต็มรูปแบบมานานกว่า 1 เดือน ซึ่งสถานศึกษา​ก็สามารถบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี”นายณัฏฐพล กล่าว


นายณัฏฐพล กล่าวต่อว่า นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการ​ ใช้วิกฤตนี้ให้เป็นโอกาสในการปฏิรูป​การศึกษาไปในคราวเดียวกัน โดยเฉพาะการยกระดับการอาชีวศึกษา​ให้มีความเข้มแข็ง ซึ่งในส่วนของประเทศสวิตเซอร์แลนด์​นั้น เขาก็มีหน่วยงานอาชีวะชื่อ Swiss Education ​Group​ ซึ่งดำเนินงานเกี่ยวกับการอบรม และพัฒนาบุคลากรด้านอาชีวศึกษา​ ซึ่งรวมถึงหลักสูตรด้านการโรงแรมและการบริการ ที่จะสอดคล้องกับการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศอาชีวศึกษา​ (Excellence Center) ที่สำนักงานคณะกรรมการ​การ​อาชีวศึกษา​ กำลังดำเนินการอยู่

“ผมมีความยินดีอย่างยิ่ง หากทางสวิตเซอร์แลนด์​ จะเข้ามาช่วยพัฒนาหลักสูตรด้านการโรงแรมและการบริการ โดยจะเริ่มเปิดทำการเรียนการสอนในสถาบันการอาชีวศึกษา​ จำนวน 1-2 แห่ง และวางแนวทางการขยายผลศูนย์ความเป็นเลิศในระยะต่อไป” นายณัฏฐพล กล่าว

ด้านเอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทย​ กล่าวว่า สวิตเซอร์แลนด์​มีความเชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากรและนักเรียนอาชีวศึกษา​ โดยได้พัฒนาหลักสูตร Technical Vocational Education and Training (TVET) ซึ่งเป็นการฝึกอบรมด้านเทคนิคและการอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพให้กับนักเรียนอาชีวะอย่างรอบด้าน โดยนักเรียนสามารถนำทักษะเหล่านี้ มาปรับใช้ในการปฏิบัติ​งาน​จริง รวมถึงการดำรงชีวิตในยุคปัจจุบัน จึงถือเป็นหลักสูตรที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก ตลอดจนได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนในการร่วมพัฒนาการเรียนการสอนและจ้างคนเข้าทำงาน

นางเฮเลเนอ กล่าวด้วยว่า ในส่วนของการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศอาชีวศึกษา​ (Excellence Center) ของกระทรวงศึกษาธิการ​ มีความสอดคล้องกับการจ้างงานบริษัทสัญชาติสวิสในประเทศไทย ที่ต้องการกำลังคนเฉพาะด้านเข้าไปทำงาน เช่น ธุรกิจการทำนาฬิกา เป็นต้น

“ดิฉันจึงยินดีที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และผู้เชี่ยวชาญกับประเทศไทย เพื่อร่วมกันจัดการศึกษาที่มีความยืดหยุ่น” นางเฮเลเนอ กล่าว

อย่างไรก็ตาม วิกฤต COVID-19​ ทำให้นักท่องเที่ยวชาวสวิสในประเทศไทยลดลง และประสบปัญหาเกี่ยวกับการเดินทางกลับเข้าประเทศไทยของครูชาวสวิส โดยครูชาวสวิสพร้อมที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และมาตรการด้านสาธารณสุขในการเดินทางเข้าประเทศไทย