• WPT Team

กรุงศรีเปิดสำนักงาน EEC แห่งใหม่ที่ศรีราชาและระยอง ส่งเสริมการลงทุนต่างชาติในไทย

กรุงศรีเปิดสำนักงาน EEC แห่งใหม่ที่ศรีราชาและระยอง เสริมศักยภาพบริการเหนือระดับเพื่อส่งเสริมการลงทุนต่างชาติในไทย


นายโยชิยูกิ โฮริโอะ ประธานกลุ่มธุรกิจธนกิจพาณิชย์เกี่ยวกับญี่ปุ่น (JPC/MNC Banking) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “กรุงศรีให้ความสำคัญกับการส่งเสริมธุรกิจโดยเฉพาะการส่งเสริมการลงทุนในเขต EEC ซึ่งคาดว่าจะได้รับการพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจชั้นนำแห่งหนึ่งในอาเซียนในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านอกจากสำนักงาน EEC แห่งใหม่ของกรุงศรีจะช่วยเชื่อมโยงบริษัทญี่ปุ่นและบริษัทข้ามชาติที่ต้องการลงทุนในเขตอุตสาหกรรมที่มีโอกาสเติบโตสูง ยังรวมถึงบริษัทไทยที่ต้องการแรงสนับสนุนเพื่อการขยายธุรกิจในภูมิภาคอีกด้วย ทั้งนี้ กรุงศรี ในฐานะผู้นำในตลาดลูกค้าบริษัทญี่ปุ่นในไทย มีศักยภาพแข็งแกร่งที่จะนำเสนอบริการและผลิตภัณฑ์การเงินที่หลากหลายและเพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้าบริษัทญี่ปุ่น บริษัทข้ามชาติและบริษัทไทย ผ่านการผสานพลังความแข็งแกร่งระหว่างความเชี่ยวชาญในประเทศของ กรุงศรีและเครือข่ายที่ครอบคลุมทั่วโลกของ MUFG ทำให้กรุงศรีสามารถให้บริการธุรกรรมการเงินได้ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ อีกทั้งเพิ่มความสะดวกยิ่งขึ้นให้กับลูกค้า ด้วยสำนักงานที่ได้จัดตั้งในพื้นที่เพื่อเป็นศูนย์กลางในการติดต่อรับบริการ ในเขต EEC ซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุม 3 จังหวัดในภาคตะวันออกของไทย คือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา”


“ด้วยเป้าหมายเพื่อมุ่งสู่การเป็นสถาบันการเงินที่ทรงพลังแห่งอาเซียน กรุงศรีจึงมุ่งมั่นในการเป็นพันธมิตรธุรกิจอันดับหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนของลูกค้า นอกจากนี้ EEC ยังตั้งอยู่บนภูมิภาคที่มีความสำคัญในเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งถือได้ว่าจะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตของอุตสาหกรรมไทยต่อไปในอนาคต


เมื่อเร็วๆ นี้ กรุงศรีได้จัดตั้งฝ่ายส่งเสริมธุรกิจลูกค้า EEC เพื่อทำหน้าที่ให้บริการการเงินที่หลากหลาย ทั้งบริการข้อมูลธุรกิจและบริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจ และยังมีการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนใน 3 จังหวัดดังกล่าว ด้วยการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เพื่ออำนวยความสะดวกและสนับสนุนลูกค้าใน EEC โดยสำนักงาน EEC ของกรุงศรีที่ศรีราชาและระยองจะเป็นศูนย์กลางในการติดต่อรับบริการลูกค้าของกรุงศรี ซึ่งจะมีทั้งเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นและไทยที่จะสื่อสารและให้บริการอย่างใกล้ชิดมากขึ้น และติดต่อกับลูกค้าใน EEC อีกด้วย


  • Facebook

+66847000180

©2019-2020 by Wealth Plus Today.