• yindee

EPG ร่วมใจสู้ภัย Covid-19

EPG ร่วมใจสู้ภัย Covid-19 มอบหน้ากากอเนกประสงค์ EP-KARE

ให้แก่กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์


ดร.ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EPG ร่วมใจสู้ภัย Covid-19 มอบหน้ากากอเนกประสงค์ EP-Kare จำนวน 20,000 ชุด ให้แก่คุณจุติ ไกรฤกษ์ (กลาง) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อนำไปส่งต่อให้กับประชาชนใช้เป็นอุปกรณ์เพิ่มเติมป้องกันฝุ่นและละอองฝอยขนาดเล็กในช่วงการการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ณ กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อเร็วๆ นี้

TMSTH Ads-01.jpg
Banner เว็บไซต์ wealthplustoday ขนาด 250

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook