+66847000180

  • Facebook

©2019 by Wealth Plus Today.

EXIM BANK จัดสัมนา Libra Coin กับพัฒนาการทางการเงินในโลกยุคดิจิทัล


นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ให้การต้อนรับนางทิพยสุดา ถาวรามร (ขวา) ประธานสมาคมฟินเทคประเทศไทย และนายฐากร ปิยะพันธ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกรุงศรีคอนซูเมอร์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) วิทยากรในงานสัมมนา “Libra Coin ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของอนาคตการเงินโลก” จัดโดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้าของ EXIM BANK (EXIM Excellence Academy : EXAC) เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ในการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงของการค้าโลกที่จะเกิดขึ้นจากสกุลเงินดิจิทัล ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562