• WPT Team

EXIM BANK ผนึกองค์กรรับประกันชั้นนำโลกพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และผู้บริหาร EXIM BANK นำเสนอข้อมูลสินเชื่อเพื่อการส่งออกและศักยภาพของตลาด CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) พร้อมทั้งหารือร่วมกับผู้แทนองค์กรรับประกันจากภาครัฐและเอกชนกว่า 80 แห่งทั่วโลก เกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสาร แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินงานและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ รวมถึงแนวทางการให้บริการประกันการส่งออกและลงทุน เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกในการประชุมกลุ่มความร่วมมือขององค์กรรับประกันชั้นนำของโลก (Berne Union Spring Meeting 2019) ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ เมื่อเร็วๆ นี้

ดู 1 ครั้ง
TMSTH Ads-01.jpg
Banner เว็บไซต์ wealthplustoday ขนาด 250

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook