EXIM BANK ปล่อยกู้ 195 ล้านบาท ให้ บ.กรีน รับเบอร์ เอ็นเนอร์ยี่

EXIM BANK สนับสนุนกลุ่มบริษัท กรีน รับเบอร์ เอ็นเนอร์ยี่ ปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตด้วยระบบไพโรไลซีส

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (ขวา) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และนายองอาจ เอื้ออภิญญกุล ประธานกรรมการ บริษัท กรีน รับเบอร์ เอ็นเนอร์ยี่ และบริษัท เซเว่นตี้ เอท แทรนซ์ฟอร์ม ร่วมกันงนามในสัญญาเงินกู้จำนวน 195 ล้านบาท เพื่อให้นำไปใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตด้วยระบบไพโรไลซีส (Pyrolysis) ซึ่งเป็นระบบแปรรูปยางรถยนต์เก่าเป็นผงคาร์บอน (Carbon Black) สำหรับใช้ในอุตสาหกรรม เป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและส่งเสริมให้เกิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็ว ๆ นี้
+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook