EXIM BANK ให้ความรู้ฟื้นฟูภาคธุรกิจบริการไทยหลังวิกฤตโควิด-19

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ร่วมเสวนาเชื่อมโยงสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจบริการ เพื่อพัฒนาศักยภาพและปรับตัวสู่ยุค New Normal ภายใต้แนวคิด “Thriving in the New Normal ตั้งรับ ปรับตัว หาโอกาส” จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ EXIM BANK ร่วมเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ และให้คำปรึกษาแนะนำการฟื้นฟูธุรกิจหลังวิกฤตโควิด-19 แก่ผู้ประกอบการธุรกิจภาคบริการ ณ กระทรวงพาณิชย์
  • Facebook

+66847000180

©2019-2020 by Wealth Plus Today.